• Eltel vinner förnyat ramavtal med Orange Polska S.A.

  2015-07-29

  Eltel har vunnit en upphandling som innebär en treårig förnyelse av ett ramavtal med Orange Polska SA (tidigare Telekomunikacja Polska S.A. – en nationell teleoperatör) som omfattar 12 av 33 geografiska telekomzoner i Polen. Det nya avtalet stärker det sedan tidigare nära samarbetet mellan Orange Polska och Eltel.

 • Eltels nya förvärv Edi.Son vinner ett kraftledningskontrakt i Tyskland

  2015-07-15

  Eltels nyförvärvade företag Edi.Son har vunnit ett 380 kV kraftledningskontrakt med Amprion GmbH i Tyskland. Edi.Son kommer att bygga sju kilometer av den nya linjen mellan Rommerskirchen och Sechtem. Den nya linjen kommer att ersätta den befintliga och bidra till att öka kraftöverföringskapaciteten i nord-sydlig riktning, vilket är en viktig förutsättning för att genomföra den tyska reformen Energiewende.

 • Eltel tecknar ett kontrakt avseende vindkraftspark i Finland

  2015-07-03

  Det finska företaget Hyötytuuli Oy har tecknat ett avtal med Eltel som avser huvudentreprenad I byggandet av en 33 MW vindkraftspark i Brahestad i närheten av Uleåborg i Finland. Projektet startar i sommar och kommer att slutföras senast i februari 2016.

 • Eltel tecknar nytt kontrakt för att bygga snabbt internet i Estland

  2015-06-30

  Eltel i Estland har vunnit nya kontrakt för att bygga snabbt internet på landsbygden i Estland. Avtalen är en fortsättning på de EU-finansierade ELASA-projekten och Eltels framgångsrika delaktighet i dem.

 • Eltel tecknat ett nytt långsiktigt avtal med SL

  2015-06-23

  SL, AB Storstockholms Lokaltrafik, har valt Eltel som underhållspartner på Lidingöbanan och Spårväg City, två av Stockholms centrala spårbundna linjer. Kontraktets startdatum är i början av 2016 och löper till slutet av 2021.

 • Eltel vinner kontrakt för eltransmission i Georgien

  2015-06-17

  Eltel har, i ett konsortium med det indiska företaget EMC Ltd, tecknat ett kontrakt med Georgian State Electrosystem till ett värde av 21,5 miljoner euro. Eltels andel uppgår till cirka halva kontraktsvärdet. Projektet omfattar totalentreprenad av en 500 kV-luftledning från Ksani till Stepantsminda.

 • Eltel vinner ett nytt långsiktigt avtal med E.ON inom eldistribution i Sverige

  2015-06-11

  E.ON har valt Eltel som sin huvudleverantör av tjänster för sitt eldistributionsnät i två regioner i Sverige. Värdet av kontraktet uppgår till cirka 46 miljoner euro med en kontraktslängd på fyra år, med start i början av 2016 till och med 2019. Det finns också en möjlighet till förlängning av kontraktet med ett till två år.

 • Rail Verkstad levererar ställverk till Kust till kust-banan

  2015-05-27

  Eltel Rail har tecknat ett nytt kontrakt avseende byggnation av signalställverk och teknikbyggnader på sträckan Alvesta- Kalmar.

 • Eltel undertecknar avtal om transmissionsledning i Liberia

  2015-05-26

  Eltel har undertecknat ett avtal med Liberia Electricity Corporation (LEC) om installation av högspänningsledningar. De nya ledningarna kommer att koppla samman Mt. Coffee vattenkraftverk med LEC:s transformatorstationer i Monrovia. Installationen är ett viktigt steg i återställandet av elförsörjningen för Liberias befolkning. 

 • Rail Verkstad vinner uppdrag i Värmland

  2015-05-14

  Eltel Rail har tecknat ett nytt kontrakt avseende byggnation av signalställverk och teknikbyggnader på sträckan Ställdalen- Daglösen (etapp 2),