• Teleteknik - ny gymnasieutbildning

  Fram till och med 1994 fanns en tvåårig gymnasielinje för el-teleteknik. Under det avslutande året delades utbildningen upp i två delar, El och Tele. Tyvärr lades utbildningen ner i samband med gymnasiereformen 1994.

  2014-06-25

 • Eltel har tecknat ett nordiskt avtal med Colt Technologies Services AB

  Eltel har nyligen slutit ett nordiskt avtal med Colt Technologies Services AB gällande fältunderhåll av Colts bredbandsnät i Danmark, Sverige och Finland.

  2014-06-25

 • Fiber till Gültzaudden utanför Luleå

  Eltel i Luleå har landat en affär med ägaren av Luleå Stadsnät – LUNET AB – som innebär fibrering av fyra centrala förorter till Luleå. Eltel vann anbudet tillsammans med BDX Företagen AB som erbjuder helhetslösningar inom markentreprenad- och logistiksektorn i norra Sverige.

  2014-06-25

 • Dags för nästa fas i Eltels samarbete med LFV

  Helt nyligen passerades en milstolpe i Eltels samarbete med LFV. Alla kopplingar i LFVs gamla kommunikationssystem NATN, National Air Traffic Network, togs då bort och det nya systemet ATN, Air Traffic Network, är nu helt under Eltels ansvar.

  2014-06-25