• Rivning av skyddsportaler Årstabron - Älvsjö

  Eltel har nyligen startat ett projekt för Trafikverkets räkning där underentreprenaden omfattar rivning av två skyddsportaler över Årsta spårområde i södra Stockholm. 

  2014-12-17

 • Nytt ramavtal med Stockholms stad

  Eltel har fått ett nytt ramavtal med Stockholms stad. Entreprenaden omfattar ny- och ombyggnadsarbeten, huvudsakligen i stadens ca 515 trafiksignalsanläggningar. 

  2014-12-17

 • IT&Telekomföretagen studerar fiberutrullningen i ”heta” Norrbotten

  Den 20-21 november gästades Eltel i Luleå av Kajsa Frisell, som är Näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen. Detta är den branschorganisation vi på Eltel tillhör tillsammans med övriga i telekombranschen. Här har Kajsa Frisell uppdraget att bedriva lobbyverksamhet mot politiker för att få dem att fatta rätt beslut för oss.

  2014-12-17

 • Eltel fortsätter att stärka sin plattform inom Rail och Road-verksamheten

  Förutom att ha vunnit och genomfört nya projekt i Rail-sektorn har Eltel även utökat sin personal inom området. Nyligen övertog Eltel personalen från KT Electrotech AS i Danmark, ett företag specialiserat på att tillhandahålla EPC-tjänster (Engineering, Procurement, Construction) inom elektromekanik för vägtunnlar. 

  2014-11-07

 • Eltelstyrt konsortium tecknar avtal om 75 miljoner euro i Polen

  Eltel Networks Olsztyn, Eltel Group Corporations polska dotterbolag, har tillsammans med två samarbetspartners tecknat ett avtal med stamnätsoperatören PSE i Polen avseende byggnation av en transmissionsledning. Det totala värdet av kontraktet uppgår till 75 miljoner euro som delas i tre lika stora delar, med ett värde för Eltel om 25 miljoner euro. 

  2014-11-05

 • Finska Konkurrens- och konsumentverket tar Eltel till marknadsdomstolen

  Det finska Konkurrens- och konsumentverket (KKV) anser att Eltel gjort sig skyldig till till överträdelse av konkurrensreglerna i samband med ett uppdrag att bygga kraftledningar i Finland och har idag gjort en framställning om böter till marknadsdomstolen. KKV anklagar Eltel för förbjudet konkurrentsamarbete med Empower Oy och föreslår att en bot på 35 miljoner euro ska utdömas på Eltel.

  2014-10-31

 • WiFi-utvecklingen tar ny fart, Eltel central aktör

  Utvecklingen inom trådlösa LAN, det som ofta kallas för WiFi, ökar nu farten. 

  2014-10-24