• Eltel och Öresundskraft i samarbete om snabbladdare

  Öresundskraft avser att uppföra cirka 30 snabbladdare i södra och mellersta Sverige längs med större trafikleder. Byggnationen är en del av ett större projekt, delfinansierat genom Europeiska unionen, med syfte att skapa en transportkorridor för elektriska fordon genom Europa. 

  2015-03-20

 • Stabilt fjärde kvartal och helår för Eltel

  Eltel ökade försäljningen med 8 procent för helåret 2014, 11 procent räknat i lokala valutor, vilket uppnåddes genom organiskt tillväxt

  2015-02-20

 • Lyckad notering av Eltel på Nasdaq i Stockholm

  Eltels första offentliga emission av noterade aktier på Nasdaq i Stockholm genomfördes den 6 februari 2015. Med en kurs på 68 kronor per aktie väckte emissionen stort intresse både hos institutionella och privata investerare, och aktien blev övertecknad flera gånger.

  2015-02-16

 • Eltel tecknar långsiktigt avtal med TeliaSonera

  Eltel har tecknat ett nytt 5-årigt ramavtal med TeliaSonera som täcker Norden och Baltikum. Det nya avtalet stärker det nära samarbetet mellan Eltel och TeliaSonera, vilket innebär en förnyelse av tidigare avtal samt en utökning geografiskt till fler regioner i Sverige.

  2015-01-21