• Skanova utser Eltel till "Årets Entreprenör 2015"

  Nätägaren Skanova hade nyligen en ceremoni där entreprenörer premierades med anledning av att man tillsammans under 2015 rullat ut fibernät till dryga 94 000 hushåll runtom i Sverige. 

  2016-03-24

 • Eltel utökar affär med CLEVER kring infrastruktur och installation av laddstolpar

  Eltel har sedan i januari utökat affären med CLEVER som är Sveriges ledande laddoperatör med ett av landets största publika nätverk av laddstolpar och snabbladdstationer. CLEVER består av tre kommunala energibolag: Öresundskraft, Jämtkraft och Tekniska verken i Linköping. 

  2016-03-17

 • Arbetsmiljöpris till Eltel!

  Trafikverket/Citybanan anordnar sen några år tillbaka en arbetsmiljötävling för entreprenörerna i projektet för bygget av Citybanan.

  2016-02-29

 • Möt Eltel på Nordic Rail

  Den 6-8 oktober är det dags för Nordic Rail - Nordens ledande järnvägsmässa. Då samlas hela järnvägsbranschen på Elmia i Jönköping och Eltel är på plats för att presentera vår verksamhet inom järnvägsområdet.

  2015-09-22

 • Eltel vinner förnyat ramavtal med Orange Polska S.A.

  Eltel har vunnit en upphandling som innebär en treårig förnyelse av ett ramavtal med Orange Polska SA (tidigare Telekomunikacja Polska S.A. – en nationell teleoperatör) som omfattar 12 av 33 geografiska telekomzoner i Polen. Det nya avtalet stärker det sedan tidigare nära samarbetet mellan Orange Polska och Eltel.

  2015-07-29

 • Eltels nya förvärv Edi.Son vinner ett kraftledningskontrakt i Tyskland

  Eltels nyförvärvade företag Edi.Son har vunnit ett 380 kV kraftledningskontrakt med Amprion GmbH i Tyskland. Edi.Son kommer att bygga sju kilometer av den nya linjen mellan Rommerskirchen och Sechtem. Den nya linjen kommer att ersätta den befintliga och bidra till att öka kraftöverföringskapaciteten i nord-sydlig riktning, vilket är en viktig förutsättning för att genomföra den tyska reformen Energiewende.

  2015-07-15

 • Eltel tecknar ett kontrakt avseende vindkraftspark i Finland

  Det finska företaget Hyötytuuli Oy har tecknat ett avtal med Eltel som avser huvudentreprenad I byggandet av en 33 MW vindkraftspark i Brahestad i närheten av Uleåborg i Finland. Projektet startar i sommar och kommer att slutföras senast i februari 2016.

  2015-07-03