• Eltel tecknar ett kontrakt avseende vindkraftspark i Finland

  Det finska företaget Hyötytuuli Oy har tecknat ett avtal med Eltel som avser huvudentreprenad I byggandet av en 33 MW vindkraftspark i Brahestad i närheten av Uleåborg i Finland. Projektet startar i sommar och kommer att slutföras senast i februari 2016.

  2015-07-03

 • Eltel tecknar nytt kontrakt för att bygga snabbt internet i Estland

  Eltel i Estland har vunnit nya kontrakt för att bygga snabbt internet på landsbygden i Estland. Avtalen är en fortsättning på de EU-finansierade ELASA-projekten och Eltels framgångsrika delaktighet i dem.

  2015-06-30

 • Eltel tecknat ett nytt långsiktigt avtal med SL

  SL, AB Storstockholms Lokaltrafik, har valt Eltel som underhållspartner på Lidingöbanan och Spårväg City, två av Stockholms centrala spårbundna linjer. Kontraktets startdatum är i början av 2016 och löper till slutet av 2021.

  2015-06-23

 • Eltel vinner kontrakt för eltransmission i Georgien

  Eltel har, i ett konsortium med det indiska företaget EMC Ltd, tecknat ett kontrakt med Georgian State Electrosystem till ett värde av 21,5 miljoner euro. Eltels andel uppgår till cirka halva kontraktsvärdet. Projektet omfattar totalentreprenad av en 500 kV-luftledning från Ksani till Stepantsminda.

  2015-06-17

 • Eltel vinner ett nytt långsiktigt avtal med E.ON inom eldistribution i Sverige

  E.ON har valt Eltel som sin huvudleverantör av tjänster för sitt eldistributionsnät i två regioner i Sverige. Värdet av kontraktet uppgår till cirka 46 miljoner euro med en kontraktslängd på fyra år, med start i början av 2016 till och med 2019. Det finns också en möjlighet till förlängning av kontraktet med ett till två år.

  2015-06-11

 • Rail Verkstad levererar ställverk till Kust till kust-banan

  Eltel Rail har tecknat ett nytt kontrakt avseende byggnation av signalställverk och teknikbyggnader på sträckan Alvesta- Kalmar.

  2015-05-27

 • Eltel undertecknar avtal om transmissionsledning i Liberia

  Eltel har undertecknat ett avtal med Liberia Electricity Corporation (LEC) om installation av högspänningsledningar. De nya ledningarna kommer att koppla samman Mt. Coffee vattenkraftverk med LEC:s transformatorstationer i Monrovia. Installationen är ett viktigt steg i återställandet av elförsörjningen för Liberias befolkning. 

  2015-05-26