• Eltel och Öresundskraft i samarbete om snabbladdare

  Öresundskraft avser att uppföra cirka 30 snabbladdare i södra och mellersta Sverige längs med större trafikleder. Byggnationen är en del av ett större projekt, delfinansierat genom Europeiska unionen, med syfte att skapa en transportkorridor för elektriska fordon genom Europa. 

  2015-03-20

 • Stabilt fjärde kvartal och helår för Eltel

  Eltel ökade försäljningen med 8 procent för helåret 2014, 11 procent räknat i lokala valutor, vilket uppnåddes genom organiskt tillväxt

  2015-02-20

 • Lyckad notering av Eltel på Nasdaq i Stockholm

  Eltels första offentliga emission av noterade aktier på Nasdaq i Stockholm genomfördes den 6 februari 2015. Med en kurs på 68 kronor per aktie väckte emissionen stort intresse både hos institutionella och privata investerare, och aktien blev övertecknad flera gånger.

  2015-02-16

 • Eltel tecknar långsiktigt avtal med TeliaSonera

  Eltel har tecknat ett nytt 5-årigt ramavtal med TeliaSonera som täcker Norden och Baltikum. Det nya avtalet stärker det nära samarbetet mellan Eltel och TeliaSonera, vilket innebär en förnyelse av tidigare avtal samt en utökning geografiskt till fler regioner i Sverige.

  2015-01-21

 • Eltel vinner ny affär med Försvarsmakten via FMV

  Eltel har vunnit ett nytt uppdrag via ramavtal med Försvarets Materielverk att producera mobila stabsplatser åt försvarsmaktens insatsorganisation. Uppdraget omfattar 140 s.k. ”funktionsobjekt” för lednings- och kontrollsystem. Leverans sker under 2015 fram till första kvartalet 2016.

  2015-01-20

 • Rivning av skyddsportaler Årstabron - Älvsjö

  Eltel har nyligen startat ett projekt för Trafikverkets räkning där underentreprenaden omfattar rivning av två skyddsportaler över Årsta spårområde i södra Stockholm. 

  2014-12-17

 • Nytt ramavtal med Stockholms stad

  Eltel har fått ett nytt ramavtal med Stockholms stad. Entreprenaden omfattar ny- och ombyggnadsarbeten, huvudsakligen i stadens ca 515 trafiksignalsanläggningar. 

  2014-12-17

 • IT&Telekomföretagen studerar fiberutrullningen i ”heta” Norrbotten

  Den 20-21 november gästades Eltel i Luleå av Kajsa Frisell, som är Näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen. Detta är den branschorganisation vi på Eltel tillhör tillsammans med övriga i telekombranschen. Här har Kajsa Frisell uppdraget att bedriva lobbyverksamhet mot politiker för att få dem att fatta rätt beslut för oss.

  2014-12-17

 • Eltel skötte telekommunikationerna vid skidtävlingarna i Östersund och Åre

  Eltel medverkade vid de stora skidskyttetävlingarna Biathlon World Cup i Östersund i månadsskiftet november/december. Åtagandet omfattade dels uppbyggnad av WiFi –utrustning på hela skidområdet, dels uppkoppling av samtliga fasta förbindelser för arrangören och tillresta TV-bolag och press. 

  2014-12-17

 • Världspremiär för fjärrstyrda flygledartorn

  Flygtrafiken på en flygplats kommer för första gången någonsin kunna fjärrstyras tack vare ett gott och innovativt samarbete mellan Saab, LFV och Eltel. Först ut är Örnsköldsviks flygplats som styrs från Sundsvall från och med början av 2015. 

  2014-12-17

 • Eltel Networks tecknar avtal värt 43,6 miljoner EUR inom Power i Polen

  Eltels polska dotterbolag Eltel Networks Olsztyn har tecknat ett avtal med operatören PSE SA i Polen avseende krafttransmission. Projektet omfattar modernisering och utveckling av en 400/220kV transformatorstation i Krajnik i västra Polen.

  2014-12-10