• Finska Konkurrens- och konsumentverket tar Eltel till marknadsdomstolen

  Det finska Konkurrens- och konsumentverket (KKV) anser att Eltel gjort sig skyldig till till överträdelse av konkurrensreglerna i samband med ett uppdrag att bygga kraftledningar i Finland och har idag gjort en framställning om påföljdsavgift (böter) till marknadsdomstolen. KKV anklagar Eltel för förbjudet konkurrentsamarbete med Empower Oy och föreslår att en bot på 35 miljoner euro ska utdömas av Eltel.

  2014-10-31

 • WiFi-utvecklingen tar ny fart, Eltel central aktör

  Utvecklingen inom trådlösa LAN, det som ofta kallas för WiFi, ökar nu farten. 

  2014-10-24

 • Eltel arbetar för FNs Global Compact

  Eltel arbetar intensivt med det som kallas “Sustainability” och CSR, “Corporate Social Responsibilty”. Vi har en ambition att ligga i framkant på dessa områden och visa att vi är ledande även här. Kraven ökar också efterhand, både generellt i samhället och de krav som våra kunder ställer. 

  2014-10-24

 • Invigning av Härlunda fiberförening

  Arbetet för att få fiber till Härlunda har pågått sedan 2009. Efter mer än 100 000 ideella arbetstimmar har styrelsen för föreningen, med ordförande Mette Adolfsson i spetsen, kommit i mål. 

  2014-10-24

 • Laddstolpar för elbilar, växande marknad för Eltel

  Elbilsmarknaden i Sverige växer. Hittills i år har antalet fordon ökat med drygt 3500 fordon, eller över 100%, enligt Elbilen.se. En av förutsättningarna för en fortsatt tillväxt är utbyggnaden av laddstationer. På denna marknad har Eltel en bra position på marknaden. 

  2014-10-24

 • Eltel på plats under branden i Västmanland

  Den stora branden i Västmanland som startade på ett kalhygge i slutet av juli undgick väl knappast någon? Henrik Lundvall, serviceingenjör på Eltel, hade beredskapstjänst under perioden och kom närmare branden än de flesta andra …

  2014-10-24

 • Invigning av Värmlands största vindpark

  I början av oktober invigdes Värmlands hittills största vindpark och ungefär 900 intresserade personer anslöt för att höra såväl landshövding som ordförande i kommunstyrelsen och vd på Rabbalshede berätta om projektet och  vikten av denna typ av investeringar.

  2014-10-20