• Eltels affärsverksamhet för fast telekommunikation förlänger avtalet med Trafikverket i Sverige

  Eltels affärsverksamhet for fast telekommunikation har tecknat en ett års förlängning av dess nuvarande kontrakt med Trafikverket i Sverige. Värdet på förlängningen av kontraktet uppskattas till cirka 15 miljoner euro och avtalet kommer att löpa till slutet av 2018.

  2016-11-07

 • Eltel certifierad leverantör för byggnation av robusta fibernät

  Eltel har certifierats som leverantör för arbeten med robusta fibernät enligt den nya standarden som har arbetats fram av en branschgemensam arbetsgrupp, med stöd av Post- och telestyrelsen, PTS.

  2016-09-28

 • Detaljprojektering för etablering av fiber i Arjeplogs kommun pågår

  Innan sommaren tilldelades Eltel Networks Infranet AB uppdraget att i Arjeplogs kommun etablera ett passivt fiberoptiskt nät för bredband i Arjeplogs tätort samt ca 30 byar i kommunen. Etableringen sker i etapper och detaljprojekteringen av området har nu varit igång en tid och ska redovisas i höst.

  2016-08-24

 • Vd och koncernchef Axel Hjärne lämnar Eltel

  Axel Hjärne, vd och koncernchef, har beslutat sig för att lämna Eltel. Axel Hjärne har arbetat för Eltel i tolv år, och han har varit vd och koncernchef i sju år. Eltel har vuxit kraftigt under den tiden och utvecklats från ett lokalt nordiskt bolag till det ledande Infranet bolaget i norra Europa. I februari 2015 noterades Eltel på Stockholmsbörsen.

  2016-06-07