Perspektywy rozwoju

Naszym celem jest nie tylko zabezpieczenie dostępności istniejącej, niezbędnej dla funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa infrastruktury sieciowej. Pracujemy nad wdrażaniem nowych, kreatywnych rozwiązań, które wykraczają poza to, co jest dostępne w chwili obecnej.

Eltel Networks posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z wiodącymi firmami z branży energetycznej i telekomunikacyjnej.  Łącząc możliwość dostawy energii elektrycznej, sygnału telekomunikacyjnego i połączenia informatycznego opracowujemy nowatorskie rozwiązania i oferujemy naszym dotychczasowym klientom bardziej efektywne i kompleksowe usługi. Infranet ma kluczowe znaczenie dla niemal każdej branży i dlatego też, Eltel Networks może poszerzać obszar swojego działania kierując swoją ofertę także do odbiorców z nowych sektorów biznesowych: przemysłu, kolei, dróg, lotnictwa, służb publicznych i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Aktywnie poszukujemy nowych obszarów, by doskonalić jakość i rozwijać zakres świadczonych przez Eltel Networks usług. Bazując na naszym doświadczeniu w branży oraz nowych wyzwaniach, jakie stawia nam rozwijająca się dynamicznie rzeczywistość, staramy się dostarczać rozwiązania innowacyjne, wydajne i ekonomiczne.

Dzięki naszemu kompleksowemu podejściu do wymagań odbiorców oraz synergiczności naszych działań, możemy zaproponować naszym klientom unikalny zakres usług zwiększających wydajność sieci, maksymalizujących jej dostępność i optymalizujących wykorzystanie posiadanych zasobów.

Reagując na rosnące wymagania odbiorców wprowadzamy nowe technologie, na przykład w energetyce wymianę tradycyjnych przewodów roboczych na przewody niskozwisowe, których zastosowanie pozwala na ponad dwukrotne zwiększenie przepustowości linii elektroenergetycznej czy też prace pod napięciem przy wymianie przewodów odgromowych na OPGW na liniach 220kV i 400kV.