• Nowi członkowie zarządu Eltel Networks

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eltel Networks Group Corporation wybrało nowych dyrektorów Spółki - Ulfa Lundahla i Susanne Lithander.

  2014-10-08

 • Eltel Networks wyznacza dyrektora krajowego w Anglii

  David Green został nowym Dyrektorem Zarządzającym Eltel Networks UK Limited. Celem tej nominacji jest wzmocnienie pozycji Eltel Networks na brytyjskim rynku usług infranetowych.

  2014-09-12

 • Eltel Networks i Caruna podpisały umowę na elektryczne roboty instalacyjne

  Eltel Networks i Caruna podpisały umowę ramową dotyczącą zwiększenia niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej w południowo-zachodniej części Finlandii. Planowane jest wprowadzenie usprawnień w zakresie sieci średniego i niskiego napięcia w ciągu najbliższych trzech lat. Wartość umowy wynosi 40 mln EUR.

  2014-09-07