• Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

  Rok 2014 był pod wieloma względami pamiętnym dla Eltel Networks. Podpisaliśmy rekordowe kontrakty z klientami na całym świecie, w tym nasz największy w historii kontrakt o wartości 110 milionów euro na budowę systemu przesyłowego energii elektrycznej w Zambii. Zwłaszcza w Afryce Eltel Networks pozostaje nadal liderem w elektryfikacji kontynentu. Miniony rok przyniósł również porozumienie o utworzeniu spółki joint venture pomiędzy telekomunikacyjną spółką norweskiego Eltel Networks a Sonnico Tele. W październiku nowo powstała spółka joint venture pozyskała znaczący pięcioletni kontrakt z Telenor na realizację projektów utrzymaniowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych.

  2014-12-19

 • Eltel Networks podpisało umowę na rozbudowę i modernizację 400/220kV SE Krajnik

  Firma Eltel Networks Olsztyn, należąca do Grupy Eltel Corporation, działająca na polskim rynku budownictwa elektroenergetycznego, podpisała umowę z PSE SA - operatorem sieci przesyłowych w Polsce - na wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji stacji elektroenergetycznej 400/220kV Krajnik, zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim.

  2014-12-10

 • Eltel Networks nadal umacnia się w sektorze drogownictwa i kolei

  Z uwagi na pozyskiwanie i realizację nowych projektów w kolejnictwie Eltel Networks kontynuuje zwiększanie zasobów ludzkich w jednostce biznesowej obsługującej ten sektor. Ostatnio uzgodnił przejęcie personelu firmy KT Electrotech AS w Danii. KT Electrotech specjalizuje się w wykonawstwie części elektrycznej i mechanicznej projektów budowy tuneli drogowych w trybie kontraktów EPC (projekt, dostawy materiałów, wykonawstwo).

  2014-11-07