Nyheter

 • Eltel Rail infrastructure wins first contract in Norway

  2012-06-27

  Eltel has won its first rail infrastructure contract only a couple of months after establishing a rail business unit in Norway. The company has signed an agreement with Norsk Jernbanedrift at a value of NOK 17,5 million. The contract will be completed before the end of 2012.

 • Eltel meets Lord Green on his visit to Finland

  2012-06-26

  Lord Green, Minister for Trade and Investment, visited Finland in mid-June. Close to ten Finnish companies, including Cleantech Finland were invited by UK Trade & Investment in Helsinki to discuss the development of solutions to improve energy efficiency. Eltel was one of the invited companies.

 • Eltel wins a big contract from Fingrid

  2012-06-13

  Eltel Transmission in Finland signs a major contract with Fingrid. A new 75 km 400 kV line and modification works to be completed by autumn 2014.

 • Päivi Hautamäki utnevnt til juridisk rådgiver i Eltel-konsernet fra 1.august 2012

  2012-05-24

  Päivi Hautamäki er ansatt som juridisk rådgiver og konsernsekretær i Eltel-konsernet. Hun kommer til Eltel fra Winwind Oy hvor hun har vært juridisk rådgiver de siste fire årene.

 • Eltel sikrer langsiktig kontrakt med det svenske Luftfartsverket

  2012-05-21

  16. mai undertegnet Forretningsområdet Sikkerhetskommunikasjon og Luftart i Eltel Networks Infranet AB en rammeavtale med Luftfartsverket. Avtalen omfatter drift og vedlikeholdstjenester for det operative lufttrafikk-kontrollsystemet (ANS- utstyr) og systemene rundt, nettverk og konsultasjonstjenester. Rammeavtalen er verdt ca. 500 millioner svenske kroner. Den løper i fem år fra 1.januar 2013, med opsjon på ytterligere tre år.

 • Eltel styrket posisjonen og resultatet i 2011

  2012-05-08

  Konsernets omsetning økte med 18 % og brøt barrieren på en milliard euro - Bedring i lønnsomhet på alle områder - Utsiktene for 2012 er fortsatt positive.

 • Endringer i Eltels forretningsenhet El Transmisjon

  2012-04-23

  Etter 10 år som direktør for Eltels forretninsområde El Transminsjon har Martin Dahlgren valgt å forlate sin stilling for å gi plass til en ny leder. Fredrik Menander er leder for Transmisjon Internasjonal og han vil denne sommeren ta over rollen som direktør for forretningsenheten El Transmisjon. Lars Hammarstedt blir ny leder for Transmisjon Internasjonal.

 • Eltel bryter 1 milliard euro barrieren

  2012-02-14

  I 2011 passerte Eltel konsernet 1 milliard euro i omsetning – gjennom stabile forbedringer i både inntjening og kontantstrøm. I løpet av de siste 10 årene har Eltel blitt et anerkjent serviceselskap med konkurranseevne som kommer fra motivasjon og bransjeledende kompetanse. En spesialisert organisasjon med fokus på effektivitet og langsiktige kunderelasjoner vil fortsette å styrke Eltels markedsposisjon i tiden fremover. Dette underbygges av markedsutsiktene for 2012, med fortsatt positiv utvikling.

 • Ny styreformann i Eltel Group Corporation

  2012-01-31

  Gérard Mohr har vært styremedlem i Eltel siden mai 2011. Han har nå blitt valgt til ny styreformann med umiddelbar virkning. Etter 4 ½ år som styreformann i Eltel Group Corporation har Thomas Berglund valgt å forlate denne stillingen og vie sin tid til andre aktiviteter.

 • Elektrifisering av trafikken i Helsingforsregionen - Eltel tar en aktiv rolle

  2012-01-23

  Oppsetting av ladestasjoner for elbiler (EV) er på fremdrift i Nord-Europa. Mange pilotinstallasjoner er fullført og større utrullinger er under forberedelse. Eltel har tatt lederposisjonen i denne jobben.