Eltel-teamene leder veien

De fleste bedrifter er organisert som en pyramide, der hovedkontoret bestemmer og alle andre følger med. Ikke i Eltel. I 2008 vendte Eltel denne pyramiden opp ned og oppfordret sine team til å hjelpe til å lede veien. Resten av organisasjonen ble tilpasset for å sikre suksess i samspill med kundene.

Denne organisasjonsendringen fortsetter å definere Eltel som selskap og som en pionèr i bransjen. Men dette fører også til en stor utfordring: Eltel sine ansatte må på alle nivåer være selvstendige og team-orienterte samtidig - alt innenfor veldefinerte roller og ansvar i henhold til modellen The Eltel Way. Når du blir en del av Eltel-familien, forventes det at du tar fullt ansvar for avtalte mål og forpliktelser. Dette inkluderer også beslutninger og handlinger du tar selvstendig, eller som del av et team.

Jimmy Olsson, teamleder i Eltel i Danmark, er en erfaren Eltel-frontløper:
"I Danmark har vi opprettet en organisasjon der det daglige fokuset alltid dreier seg om kunden og våre teknikere. Det er våre team- og prosjektledere sammen med våre teknikere, som er i forkant og leverer til kunden på best mulig måte.

I praksis betyr det å bygge mindre team med 2 prosjektledere og 16-24 teknikere - avhengig av arbeidsmengde og type arbeid. Ett team kan ha opptil 40 nøkkelkunder. Siden hvert team har unik kunnskap om kundeinstallasjoner, kan de tilby en sterkere følelse av sikkerhet under installasjonen, i det daglige servicearbeidet og under eventuelle feilrettelser.

Fleksibilitet og rask tilgang til de enkelte team er også viktig for kundene. Våre team er ansvarlig for ferieplanlegging og sikre at ressurser er tilpasset kundenes behov. I vår virksomhet, hvor du må forvente det uventede, er «dessverre på ferie» aldri en unnskyldning.

For å sikre et godt arbeidsmiljø, roterer vi også på teknikere mellom teamene for å balansere arbeidsmengden og ansvar. Ansvaret og beslutningsprosessen fra tekniker-til teamleder-til distriktssjefer er også svært kort. Alt dette er drivkraften bak vår danske suksess og et godt eksempel på The Eltel Way i vårt daglige arbeid", avslutter Jimmy Olsson.