Eltel sikrer samfunnskritisk infrastruktur

I 2005 ble Eltels evne til å sikre samfunnskritisk infrastruktur satt på prøve i forbindelse med det svenske RAKEL- prosjektet- en omfattende kontrakt som inkluderte design, implementering, drift og vedlikehold av et landsdekkende sikkerhetsnettverk i Sverige.

Basert på den såkalte TETRA-teknologien, siktet RAKEL å gi en sikker og effektiv kommunikasjonsplattform for politi, grensekontroll, nødetatene, helsevesen, forsvar og kommuner i Sverige. Prosjektets mål var å erstatte mer enn 200 analoge systemer med en høykvalitet digital løsning, og samtidig sikre effektiv dekning på nesten 100 % av den svenske befolkningen og 95% av landarealet. I dag har RAKEL over 50.000 brukere og 500 tilknyttede organisasjoner.

Eltel spilte en viktig rolle i byggingen av nettverket som ble lansert i 2010. I etterkant fortsatte Eltel i sin rolle som drift og vedlikeholdspartner, i samarbeid med andre prosjekter, fram til 2015.

Magnus Borgsten, som var Eltels Roll-out Manager og senere Operations Manager for RAKEL, var med fra begynnelsen til slutten: "Dette prosjektet var spesielt på grunn av det store antallet aktører og omstendighetene rundt. For det første så var Eltel ett av tre selskaper som fikk i oppdrag å bygge nettverket. For det andre så måtte vi under hele prosjektet ta hensyn til sluttkundens brukeratferd og beslutninger, og samtidig sikre at våre egne interne jobbet problemfritt sammen. "

«Utbyggingen av nettverket varte i fem år, og var en stor utfordring for oss. Vi måtte gjøre arbeidet under stramme tidsfrister for å unngå bøter. Vi måtte også sikre høy tilgjengelighet av ressurser og arbeidskraft til alle tider, som resulterte i at vår nettverksentral (Networks Management Center) og feltarbeidere måtte jobbe overtid. Når jeg nå ser tilbake på hva vi har oppnådd, er jeg svært imponert over entusiasmen og innsatsen vi bidrog med for å bygge og vedlikeholde dette systemet. "

Thorbjörn Sagner, President-Eltel Aviation & Security, var også involvert i prosjektet.
"RAKEL kick-startet vårt forretningsområde Aviation & Security, og utviklet vår forståelse og evne til å gjennomføre komplekse prosjekter til et nytt nivå. Vi lærte å håndtere operasjonelle utfordringer fra perspektivet av det moderne samfunn og dets kritiske infrastruktur. RAKEL var ikke bare et viktig bidrag til vår suksess, men fortsatte også å definere Eltel på best mulig måte.