Eltel blir internasjonal

I 2010 begynte Eltel å organisere sin kjernevirksomhet og sine 400 feltteam i nye internasjonale forretningsenheter. Den viktigste drivkraften bak denne endringen var behovet for en forbedret kundeopplevelse av å jobbe med oss. Før omorganiseringen var Eltel mer regional, både i forhold til bedriftskultur og organisasjon. Løsningen ble å sørge for at hele organisasjonen sto 100% bak prinsippet til Eltel "Best Practice".

Den første forretningsenheten som ble omorganisert var Mobile Telecom, etterfulgt av AMM (som i dag heter Smart Metering) og Rail & Road. Telekombransjen var allerede da en global virksomhet, med nettverk og operatører som raskt ble utvidet på tvers av landegrensene. For å håndtere disse markedsmulighetene, var det nødvendig for forretningsenhetene å implementere nye forretningsplaner og strategier. Smart Metering sørget for at Eltel kunne møte revolusjonen innen smarte nett med best mulig kompetanse, mens Rail & Road muliggjorde at Eltel kunne utvide sin jernbanevirksomhet i de nordiske landene.

I 2011 kunngjorde Eltel at enhetene Power Distribution og Fixed Telecom vil bli etablert som nye forretningsenheter fra begynnelsen av 2012. Samtidig ble Aviation og Homeland Security en del av Mobile Telecom. Det overordnede målet var å gjøre Eltel til en ledende tjenesteleverandør innen hvert av forretningsområdene.

Peter Uddfors, President Eltel Fixed Communication, forteller om utviklingen og styringen av en av Eltels største forretningsenheter: «Da jeg begynte i Eltel våren 2013, var det full fart i omorganiseringen av selskapet. Jeg hadde tidligere jobbet i et stort internasjonalt selskap, så endringene som ble gjort var helt logisk for meg.

«I begynnelsen måtte vi håndtere det som var igjen av den gamle regionale organisasjonen, men da jeg arrangerte det første internasjonale ledermøtet, falt alt raskt på plass. Vi besluttet også å ikke gjennomføre en matriseorganisering og kommuniserte tydelig at det var de ulike forretningsenhetene som hadde ansvaret."

"Innenfor Fixed Communication fortalte vi våre ansatte at" ansvar er personlig og kan ikke deles, men arbeidet kan deles." Med denne enkle filosofien, sikret vi en myk overgang og en bedre kundeopplevelse."

"Faktisk har overgangen fra regional virksomhet til internasjonale forretningsenheter vært utrolig givende. Alt - fra "best practice", kundekontakter, posisjonering i salgsprosjekter, arbeid over landegrensene og kunnskapsdeling for innkjøp og integrasjon av oppkjøp - har blitt forbedret etter endringen. I dag er dette er grunnlaget for vår videre suksess. "