Om Eltel

Eltel er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritiske infrastrukturnettverk - Infranett – innenfor segmentene Power, Communication og Transport & Security, med virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannia og Afrika. Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Eltel har ca. 9600 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,255 milliarder euro i 2015. Eltels aksjer ble børsnotert på Nasdaq Stockholm i februar 2015.

I Norge har vi ca 1400 ansatte fordelt geografisk over hele landet. Eltel Networks i Norge er sertifisert iht. ISO 9001: 2008 og ISO 14001:2004.

Eltel - Shaping Future Infranets