Et bredt spekter av tjenester innen distribusjonsnett

Eltel bygger, vedlikeholder og drifter kundenes distribusjonsnett . Vår serviceteknikere arbeider daglig for å sikre uavbrutt kraftforsyning og service tilgjengelighet. Deres innspill er avgjørende for å sikre forsyning av elektrisitet – enten de inspiserer kraftlinjer ved polarsirkelen eller svarer på en kundehenvendelse på julaften.

Eltels tjenester innen distribusjonsnett inkluderer fra 0,4 kV til 110kV:

 • Design
 • Inspeksjoner av nettverk
 • Forebyggende og planlagt vedlikehold
 • Beredskap og feilretting
 • Utbedring av skader (f.eks reparasjoner av feil etter storm)
 • Entreprenørarbeid
 • Vindmøller
 • Arbeid i transformatorstasjon
 • Automatisk Måleravlesningsløsninger
 • Arbeid i fjernvarmenettet
 • Industrielle installasjoner
 • Utendørs belysning og gatelys
 • Eltel Smart Grid TM løsninger

Kontakt oss

Mika Itkonen
Mika.Itkonen@eltelnetworks.com