„Eltel“ naujai apibrėžia Infraneto rinką

2014-tųjų pavasarį bendrovė „Eltel“ pradėjo atidžiau analizuoti Infraneto rinką ir bendrovės vaidmenį šioje naujoje rinkoje. Tai taip pat buvo pradinis žingsnis bendrovei ruošiantis pirmajam viešam akcijų siūlymui 2015 m. vasario mėnesį, bendradarbiaujant su paskirtais konsultantais. Kadangi visas šis sektorius vystėsi labai greitai, buvo svarbu apibrėžti, ką rinkos galimybių bei „Eltel“ siūlomų paslaugų požiūriu reiškė tiek Infranetas, tiek „Eltel“, kaip Infraneto bendrovė.

Šiam procesui labai pasitarnavo tas faktas, jog „Eltel“ vykdė verslą jau 13 metų, o tai reiškė, jog mūsų bendrovė buvo įgijusi didžiulės tarptautinių rinkų bei verslo dinamikos patirties. Bendrovė „Eltel“ tuo metu jau buvo susikūrusi įspūdingą klientų bazę Europoje ir dažnai samdė geriausius tarptautinės rinkos ekspertus, padedančius vykdyti rinkos analizę ir plėtoti strategiją.

Remiantis įvairiais rinkos tyrimais, paklausą pagrindinėse „Eltel“ rinkose labiausiai skatino pasaulinio masto tendencijos, tokios kaip klimato kaita, skaitmenizacija bei urbanizacija, ir kiekviena iš tendencijų smarkiai įtakojo esamą ir būsimą svarbiausių infrastruktūrų kūrimą.  Šis „bendras vaizdas“ taip pat įtakojo ir technikos inovacijas bei techninius sprendimus pagrindinėse „Eltel“ veiklos kryptyse: elektros energijos, telekomunikacijų, transporto ir saugumo.  Infrastruktūrinės investicijos augo, o bendrovės „Eltel“ padėtis pasinaudoti šiomis verslo galimybėmis buvo puiki.  

„Eltel“ klientų bazė taip pat suvaidino labai svarbų vaidmenį bendrovei pereinant nuo įprastinės infrastruktūros prie labiau skaitmenizuoto Infraneto. „Eltel“ klientai buvo pirmaujantys operatoriai savo šalyse ir daugelis iš jų jau ne vienerius metus bendradarbiavo su „Eltel“. Klientai vertino konkurencingus mūsų bendrovės paslaugų siūlymus, tiek trumpalaikių, tiek ilgalaikių paslaugų galimybę, o sutartys dažnai trukdavo iki penkerių metų. Kai klientams reikėdavo rentabilios alternatyvos techninių paslaugų teikimui, „Eltel“ buvo laikoma patikima rangos partnere, lyginant su pačių klientų  vidiniais ištekliais.

Kai „Eltel“ naujai pasižiūrėjo į evoliucionuojančią rinką, kitas žingsnis buvo pateikti bendrovės paslaugas ir sprendimus lengvai suprantamu būdu. Kadangi „Eltel“ teikiant paslaugas klientams reikalingos techninės kompetencijos ir procesai, kitas logiškas veiksmas buvo juos tinkamai sugrupuoti pagal šias paslaugas: priežiūra, atnaujinimai ir projektai.

Ši išsami analizė ir sunkus darbas tuo pačiu suteikė „Eltel“ bendrovei naują požiūrį ir tikslo pajautimą - žiūrėti toliau nei konkurentai ir tęsti savo kelią, kaip pirmaujančiai techninių paslaugų teikėjai svarbiausiems mūsų modernios visuomenės infrastruktūros tinklams - Infranetui.