Rautatieosaamista yli rajojen

Rataverkot ja niiden vaatima erikoisosaaminen ovat Eltelin vahvaa aluetta. Palveluksessamme on noin 500 ratajärjestelmien ammattilaista. He työskentelevät sähköistämisen, opastinjärjestelmien ja televiestinnän parissa kaikissa yhdeksässä toimintamaassamme.

Kaikki Eltel-tiimit noudattavat Eltel Way -toimintatapaa. Se perustuu yhteisten kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen kaikissa toimintamaissamme. Tuloksena on yhtenäinen lähestymistapa kaikissa liiketoimintayksiköissämme.

Eltel Way perustuu kolmeen toimintaamme ohjaavaan tekijään, jotka ovat erikoistuminen, selkeät vastuut ja ennakoiva päätöksenteko. Erikoistuminen tarkoittaa sitä, että jokainen Eltelin työntekijä on saanut perusteellisen koulutuksen tehtäviinsä. Selkeät vastuut varmistaa sen, että kaikilla organisaatiomme jäsenillä on yksilölliset tavoitteet ja vastuut ja he voivat tehdä nopeita, selkeitä ja johdonmukaisia päätöksiä. Ennakoiva päätöksenteko tarkoittaa sitä, että kaikkien Eltelin ammattilaisten tavoitteena on kehittää jatkuvasti asiakkaidemme kilpailukykyä uudessa, kasvavassa infranet-yhteiskunnassa.

Eltelillä on tarvittava osaaminen ja kokemus kaikkien merkittävimpien valmistajien laitteistojen asennukseen ja ylläpitoon. Käytämme prosesseja ja menetelmiä, joilla taataan kestävyyden kannalta paras mahdollinen laatu.

Yhteystiedot

Päivi Hakala
Puh. 040 311 2323
paivi.hakala@eltelnetworks.com