• Eltel ja Caruna solmivat merkittävän sopimuksen sähkönjakelun käyttövarmuuden parantamiseksi

  Eltel on allekirjoittanut sähkönjakeluyhtiö Carunan kanssa sopimuksen, jossa Eltel kokonaisvastuullisena urakoitsijana parantaa Lounais-Suomen ja Satakunnan taajamien sähkönjakelun toimitusvarmuutta muuttamalla pienjänniteverkkoja säävarmoiksi maakaapeliverkoiksi. Sopimuksen arvo on 25 M€.

  2018-07-02

 • Eltel Networks Oy ja Kubicom aloittavat yhteistyön

  Eltel Networks Oy, joka on johtava pohjoiseurooppalainen teknisten palvelujen toimittaja infraverkkotoimialalla, tekee nyt yhteistyösopimuksen Kubicomin kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on edistää digitalisaatiota maanrakennus- ja infrastruktuuritoimialoilla ja siten tehostaa ja helpottaa yhteistyötä tilaajien ja aliurakoitsijoiden väillä.

  2018-06-13

 • Eltel on solminut Lakeuden Kuidun kanssa merkittävän sopimuksen sähkö- ja valokuituverkon yhteisurakoinnista

  Eltel on allekirjoittanut energiayhtiö Oulun Seudun Sähkön tytäryhtiön Lakeuden Kuitu Oy:n kanssa merkittävän sopimuksen sähkö- ja valokuituverkon urakoinnista Tyrnävällä ja Lumijoella. Yhteisurakoinnissa Eltel rakentaa pitkäaikaiselle asiakkaalleen 400 kilometriä valokuituverkkoa ja 30 kilometriä säävarmaa sähköverkkoa. Sopimuksen kokonaisarvo on n. 8 milj.euroa.

  2018-06-07

 • Tavataan messuilla Oulussa!

  Olemme mukana teollisuussektorin Pohjoinen Teollisuus -messuilla Oulussa 23.-24.5. Tervetuloa osastollemme nro 404 E-hallissa!

  2018-05-17

 • Uuden sopimuksen myötä yhteistyö Telian kanssa laajeni

  Solmimme Telia Finland Oyj:n kanssa kahden vuoden mittaisen palvelusopimuksen, joka käsittää palvelut liittyen verkon rakentamiseen, viankorjaukseen, asiakastoimituksiin ja ennaltaehkäisevään kunnossapitoon. Huhtikuun alussa voimaan astuneessa sopimuksessa uutta edelliseen Telian sopimukseen verrattuna ovat asiakastoimitukset eli esim. laajakaista-asennukset sekä kiinteän verkon viankorjaus.

  2018-05-15

 • Eltelin vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos

  Katsaus on luettavissa englanniksi ja ruotsiksi konsernin www.sivuilla.

  2018-05-04

 • Vuosiraportit 2017

  Eltel on julkaissut vuosiraportit 2017.

  2018-04-06

 • Eltel ja Caruna ovat solmineet mittavan raamisopimuksen

  Eltel on allekirjoittanut sähkönjakeluyhtiö Carunan kanssa raamisopimuksen sähkönjakeluverkon rakentamisesta ja saneeraamisesta Etelä-Suomessa. Kolmen vuoden mittaisen sopimuksen kokonaisarvo on 30 M€.

  2018-03-07