Banebrydende inden for vejnet

Eltel er førende inden for levering af omfattende Infranet Quality-ydelser til alle typer vejsystemer. Med Eltel som partner kan du forøge ydelsen og effektiviteten i eksisterende vejnet og bane vejen til fremtiden.

Vores erfaring er omfattende og dækker alt lige fra tæt trafikerede ringveje i byer og tunneler til trafikovervågningsnet og trafikinformationstavler. Vores tilbud omfatter standardprodukter samt skræddersyede løsninger. Vi bygger. Vi tilslutter. Vi vedligeholder. Vores ekspertise dækker alle mulige teknologier inden for elektrificering, ITS, telekommunikation og aktivstyring.

Succes i store projekter kræver partnerskab – en klar fælles forståelse af de vigtigste målsætninger, budgetter, krav og systemmuligheder. Eltel arbejder effektivt i disse komplekse miljøer og har indgående erfaring med levering på globalt plan.

Eltels stærke projektledelse, teknik og planlægning udgør rygraden i levering af komplekse projekter, der involverer flere fagområder. Vi tager det fulde ansvar for design, bygning og idriftsættelse, hvor vi udnytter vores integrationskompetencer sammen med vores færdigheder inden for de enkelte fagområder.

Vil du vide mere?


Kontakt os

Tel. +45 8813500
Info.dk@eltelnetworks.com