Større kunder inden for elforsyning

Eltel har en stor og hastigt voksende kundebase bestående af forsyningsselskaber og andre ejere af eldistributionsnet.

Her er nogle eksempler på vores større kunder:

DONG Energy i Danmark
På vegne af DONG Energy i Danmark, håndterer Eltel i samarbejde med NKEL konsortiet, vedligeholds-, reparations- og beredskabsopgaver på DONGs elforsyningsnet i spændingsniveauet 0,4kV – 50kV. Eltel leverer en vagtordning 24/7/365, der  sikrer elforsyning helt ud til den enkelte forbruger en ydelse, der omfatter såvel eltekniske opgaver som nødvendigt entreprenørarbejde.

Energinet i Danmark
Eltel håndterer for Energinet i Danmark, vedligeholds-, reparations- og beredskabsopgaver på Energinets elforsyningsnet i spændingsniveauet 132 kV – 400kV. Eltel hjælper også Energinet med ombygning og udvidelse af eksisterende anlæg samt opbygning af nyanlæg. Til at understøtte alle disse opgaver leverer Eltel en vagtordning 24/7/365 - en ydelse, der omfatter såvel eltekniske opgaver som nødvendigt entreprenørarbejde.

Fortum i Finland, Sverige og Estland
Fortum mener, at salg af elektricitet, distribution og netværksydelser alle er kerneforretningsområder men, at disse ikke nødvendigvis skal ligge hos en og samme virksomhed. Fortum har valgt at bruge Eltel som leverandør af netværksydelser, baseret på et partnerskabskoncept, og forretningen er dermed blevet langt mere omkostningseffektivt, end den var med den hidtidige traditionelle forretningsmodel. Fortum har samtidigt fået langt bedre effektivitet og kvalitet samt fleksibiliteten til at tilpasse sig virksomhedens ofte skiftende behov for arbejdskraft.

EON i Sverige og Finland
EONs kerneforretning er at levere elektricitet i høj kvalitet på en omkostningseffektiv måde til sine kunder. I Finland valgte EON at outsource ydelser til Eltel for at forbedre omkostningseffektiviteten. EON arbejder tæt sammen med Eltel om priser, rapportering, kvalitet, tidsplaner, retningslinjer for strømafbrydelser og konstante forbedringer af alle processer. I Sverige står Eltel for komplet opbygning, tilslutning og vedligeholdelse for EON.

Vattenfall i Nordeuropa
Eltel har været en af Vattenfalls vigtigste partnere på AMR-udrulningsprojekter. Vattenfall har opnået markant forbedret driftssikkerhed i og styringen af elnettet i stor skala via AMM-løsninger, installeret af Eltels specialister.


Kontakt os

Yathukulan Kankesan
Tel. +45 8813 5000
Yathukulan.Kankesan@eltelnetworks.com