Veldokumenteret udrulningsforløb

Eltel tilbyder forsyningsselskaber en end-to-end løsning der omfatter:

 • Afprøvet udrulningssystem med optil 2.000 besøg om dagen
 • Nedtagning af gamle elmålere samt modtagelse af nye fjernaflæste elektroniske elmålere
 • Egenudvikling af planlægningssystem inkl. PDA
 • Registrering og validering af måleroplysninger
 • Print og påsætning af labels til nye målere
 • Dansk kundecenter
 • Besøgsinterval - to timers slot
 • Miljørigtig korrekt bortskaffelse af gammelt udstyr
 • Staderapporter så bygherren kan følge med i arbejdet og dets fremdrift
 • Projektspecifik egenkontrol med et minimum på 4%
 • Opfølgning via billedkontrol - alle PDA har kameraer
 • Langsigtet service af installationer

En professionel montage og service af alle ønskede løsningselementer er en selvfølge i Eltel regi. Alle steder hvor det er relevant sker udrulningsarbejdet i tæt samarbejde og dialog med forsyningsselskabet, vores stærke samarbejdspartnere, som er fordelt over hele landet, og lokale ressourcer.

Kontakt os

Smart Metering Danmark: Jonas Brødløs, Distriktschef
Tel. +45 5214 7425
Jonas.Brodloes@eltelnetworks.com