Specialiserade team

Eltel har cirka 400 team, med omkring 20 specialister i varje, som arbetar i de nio länder där vi bedriver verksamhet. Varje team fokuserar på ett särskilt kompetensområde och teamen finslipar kunskapen inom sina respektive områden, som kan vara mobil telekom, transmission, distribution, s.k. ”smart grids” eller AMM.

Även om teamen har olika kompetenser arbetar alla efter modellen Eltel Way. Roller och ansvarsområden är tydligt definierade, vilket säkerställer enhetliga och kostnadseffektiva arbetsmetoder i alla våra affärsenheter. Detta garanterar också att våra team kan ha ett nära samarbete i större och mer komplexa Infranetprojekt, och utnyttja flera tekniker eller geografiska marknader.