Vi kallar det Infranet Quality

För att förbättra de olika funktionerna i samhället krävs det ett effektivare samspel mellan el, telekom och IT-nätverk och tjänster. Genom att kombinera dessa tre tekniker på ett innovativt sätt skapas en smartare och mer sammanhängande infrastruktur – Infranet.

Eltel är en pionjär i den nya och framväxande Infranet-branschen. Oavsett om det gäller ett elföretag eller en operatör ger vår metod unika synergieffekter och möjligheter att öka prestandan i nätverket, och hjälper kunden att maximera tillgänglighet och optimera resurser. Följden blir en högre vinst – och det är det Infranet Quality handlar om.

Genom att föra samman dessa aspekter ger Infranet vardagslivet nya dimensioner. När teknikerna för el, telekom och IT samspelas kan kunden utveckla toppmoderna lösningar som erbjuder smartare och effektivare tjänster till slutanvändarna.

Eltel har lång erfarenhet av att arbeta med ledande företag inom sektorerna kraftöverföring, distribution eller telekom. Infranet är en viktig faktor nästan överallt i samhället – för industrin, järnvägen, vägnätet, flygtrafik, offentlig sektor och nationell säkerhet. Överallt, helt enkelt.