• Eltel tillsätter landschef för Storbritannien

  2014-09-09

  Eltel Group har utsett David Green till ny vd för Eltel Networks UK Limited. Utnämningen ska stärka Eltels närvaro på den brittiska marknaden för Infranettjänster.

 • Eltel och Caruna har tecknat ett större avtal om arbeten på kraftdistributionsnätet

  2014-09-08

  Eltel och Caruna har tecknat ett ramavtal om förbättringar av driftsäkerheten på kraftdistributionsnätet i sydvästra Finland. Förbättringarna på mellan- och lågspänningsnäten kommer att genomföras under de kommande tre åren. Avtalet är värt 40 miljoner euro.

 • Eltel tecknar avtal med Huawei om 160 mil fiberoptik

  2014-08-14

  Eltel har tecknat ett viktigt avtal i Etiopien med Huawei Technologies, en ledande leverantör av telekommunikationsutrustning på den afrikanska marknaden.

 • Eltel har tecknat stort kraftledningsavtal i Finland

  2014-08-11

  Eltel och Fingrid har tecknat avtal om uppförandet av en 400 kV-ledning mellan Pyhänselkä och Siikajoki i västra Finland.

 • Eltel Group utser ny CFO

  2014-07-08

  Eltel Group Corporation har utsett Gert Sköld som ny finansdirektör. Gert Sköld har omfattande erfarenhet av finansfrågor från flera välkända internationella företag.

 • Teleteknik - ny gymnasieutbildning

  2014-06-25

  Fram till och med 1994 fanns en tvåårig gymnasielinje för el-teleteknik. Under det avslutande året delades utbildningen upp i två delar, El och Tele. Tyvärr lades utbildningen ner i samband med gymnasiereformen 1994.

 • Eltel har tecknat ett nordiskt avtal med Colt Technologies Services AB

  2014-06-25

  Eltel har nyligen slutit ett nordiskt avtal med Colt Technologies Services AB gällande fältunderhåll av Colts bredbandsnät i Danmark, Sverige och Finland.

 • Fiber till Gültzaudden utanför Luleå

  2014-06-25

  Eltel i Luleå har landat en affär med ägaren av Luleå Stadsnät – LUNET AB – som innebär fibrering av fyra centrala förorter till Luleå. Eltel vann anbudet tillsammans med BDX Företagen AB som erbjuder helhetslösningar inom markentreprenad- och logistiksektorn i norra Sverige.

 • Dags för nästa fas i Eltels samarbete med LFV

  2014-06-25

  Helt nyligen passerades en milstolpe i Eltels samarbete med LFV. Alla kopplingar i LFVs gamla kommunikationssystem NATN, National Air Traffic Network, togs då bort och det nya systemet ATN, Air Traffic Network, är nu helt under Eltels ansvar.