• Eltel tillsätter ny Group CFO

  2013-03-12

  Eltel Group Corporation har utsett Mariann Östansjö som ny Chief Financial Officer. Genom detta förstärks koncernens ledningsgrupp med ännu en erfaren medarbetare.

 • Eltel ställde ut på World ATM Congress i Madrid 12-14 februari

  2013-03-08

  Svenskt kunnande efterfrågas i allt större utsträckning inom flygbranschen. LFV, Combitech och Eltel Networks Infranet, Division Homeland Security & Aviation ställde därför ut på World ATM Congress i Madrid 12-14 februari och presenterade sitt samarbete inom Air Traffic Management & Airport Management.

 • Eltel erbjuder lärlingsutbildning

  2013-02-20

  Genom ett samarbete mellan Eltel, Karlshamns Lärcenter och EC Utbildning, kan vi erbjuda lärlingsutbildningen ”Kabeltekniker” till hela Sverige baserat Eltels framtida anställningsbehov. Utbildningen genomförs enligt förordningen om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna (SFS 2010:2016).

 • Unikt samarbete inom Air Traffic Management

  2013-02-08

  Svenskt kunnande efterfrågas i allt större utsträckning inom flygbranschen. LFV, Combitech och Eltel Networks ställer därför ut på World ATM Congress i Madrid 12-14 februari och presenterar sitt samarbete inom Air Traffic Management & Airport Management. Trion räknar med att vinna nya affärer på den globala marknaden.

 • 2012 blev ännu ett rekordår för Eltel

  2013-01-31

  Koncernens omsättning ökade med 14 % till 1 149 miljoner euro - Eltels konkurrenskraft stärktes - Insteg på nya marknader som Storbritannien och vindkraft - Efterfrågan på Eltels Infranettjänster var fortsatt stark - Den operationella effektiviteten stärktes ytterligare genom specialisering och ”best practice”

 • Eltel rekryterar nyckelperson inom Järnväg

  2013-01-21

  Eltel Networks Infranet AB meddelar idag att man rekryterat Dick Sulander som chef för Eltels nystartade Verkstadsenhet inom affärsområdet Väg & Järnväg. Dick kommer att hålla i planering och uppstart av den nya enheten och fortsättningsvis driva enhetens försäljning, logistik och produktion.

 • Eltel stärker sin ställning - nya stororders inom vindkraftssegmentet

  2013-01-11

  Eltel Networks Infranet AB med affärsområdet Power Distribution tecknade nyligen tre nya avtal med Kvarnforsen Nät AB som är ett dotterbolag till O2. Kvarnforsen Nät AB har för avsikt att bygga 30 st. vindkraftverk på Glötesvålen 4 mil nordväst om Sveg i Härjedalens kommun.

 • Mats Björkman förstärker Affärsområde Power Transmission’s organisation i Sverige och Norge

  2012-12-20

  Mats Björkman kommer från och med den 1 februari 2013 att tillträda som ansvarig för LBU Sverige och Norge inom Eltels affärsområde Power Transmission, rapporterande till Fredrik Menander, President Affärsområde Power Transmission.

 • Eltel håller kundvagnarna rullande på Gekås Ullared

  2012-12-13

  Gekås Ullared är i färd med att bygga ett hotell, ett hotell som ska komplettera den redan väl etablerade campingplatsen. Att knyta ihop hotellet och varuhuset med väl fungerande kommunikationslösningar är något som Eltel är experter på och för närvarande genomför åt Gekås Ullared.