• Sverige och Eltel i framkant gällande utveckling av FTTH- Fibre to the Home

  2013-04-26

  FTTH Council är en branschorganisation inom FTTH-området i Europa och är initierad och drivs av, ett antal produktleverantörer (Alcatel-Lucent, Cisco, Corning, Emtelle och OFS). Medlemmarna, som är fler än 150 st, återfinns inom politiken, offentlig sektor, nätägare, entreprenörer och operatörer. Organisationens mål är att öka tillgängligheten av fiberbaserat, höghastighetsnät till både slutkund och till företag.

 • Eltel leverantör när utbyggnaden av byanät tar fart

  2013-04-26

  Eltel är Sveriges ledande entreprenör inom byggnation, drift- och underhåll av fibernät, samt den enda leverantören som har en helt rikstäckande fältorganisation för denna typ av uppdrag.

 • Eltel vald som entreprenör för Samfälligheten Bara Fiber

  2013-04-26

  Eltel har vunnit ytterligare en upphandling och denna gång är det Samfälligheten Bara Fiber som har valt Eltel som entreprenör för att bygga deras fibernät.

 • Optofiber via Eltel knyter ihop Finspång och Katrineholm

  2013-04-26

  Norrköpings kommun har tillsammans med Länsstyrelsen, Finspång och Katrineholm byggt 13,2 mil optofiber mellan kommunerna.

 • Eltel utökar med ny verkstadsenhet i Arboga

  2013-04-26

  Den nya verkstaden, som etableras i Arboga, kommer att utgöra ett viktigt komplement till Eltels nuvarande verksamhetsområden, inledningsvis främst inom affärsenheten Rail&Road. Satsningen innebär att Eltel kan prefabricera material till sina entreprenader. Detta omfattar t.ex. skåp, kurar, kiosker inom teknikgrenarna signal, el och tele – material, som vi i dagsläget köper av andra företag i branschen. Målet är att även kunna erbjuda andra verksamma entreprenörer inom branschen produkter från den egna verkstaden.

 • Eltel växer- Nytt Distrikt Skåne/Göteborg Service

  2013-04-26

  Eltel har fått ett nytt åtagande med helhetsområde Service/Leverans för Göteborg Norr - och kommer att bilda ett samlat distrikt för Serviceverksamheten i södra Sverige. Eltel får stora möjligheter att med en samlad enhet förbättra och utveckla företagets arbetssätt och produktionsplanering. Det nya distriktet Skåne/Göteborg Service bildas successivt under våren 2013.

  Eltel Networks växer i Göteborg Sverige
 • Eltel arrangerar Teknikforum

  2013-04-26

  Måndagen den 22 april samlades en mångfald av intressenter i Stockholmsområdet inom byggnation av FTTx. Eltel stod som värd och hade bjudit in kunder, leverantörer och egna medarbetare till en eftermiddag där man fick möjlighet att utbyta kunskap och erfarenhet inom FTTx. Syftet med träffen var att lära sig mer av de ingående delarna i ett FTTx nät samt förstå hur ett nät är uppbyggt.

 • Eltel Networks AS tecknar avtal värt 150 miljoner NOK med Jernbaneverket i Norge

  2013-04-23

  Eltel Networks AS har tecknat avtal med Norska Jernbaneverket gällande leverans av hög-, lågspännings-elsystem och telesystem. Dubbelspårsutbyggnaden är 17 km lång och ligger ca 60 km norr om Oslo.

 • Eltel's EBITA växer med 7,4% under 2012

  2013-04-22

  Koncernens totala försäljning växer organiskt med 14% till 1 149 miljoner EUR - Insteg på nya marknader som elnät i UK, inom vindkraft och i järnvägssektorn - Operationella effektiviteten förstärks genom specialisering och bästa praxis - Efterfrågan på Eltel's Infranet-tjänster är fortsatt stark

 • Eltel utser ny chef för affärsområdet Fixed Telecom

  2013-03-19

  Eltel Group har utsett Peter Uddfors som ny President för affärsområdet Fixed Telecom. Denna utnämning ligger helt i linje med Eltels ambition att ha en företagsledning med en internationell och framgångsrik bakgrund.