• SL förlänger avtalet med Eltel

  2013-07-05

  Över 700 000 personer reser varje vardag med Storstockholms Lokaltrafik och Eltels uppdrag är att dygnet runt utföra felavhjälpning och underhåll av SLs teletekniska system och därmed bistå SL att hålla trafiken igång med minimala störningar.

 • Trafikverket IT

  2013-06-18

  Trafikverket ICT som den 1/5 bytte namn till Trafikverket IT har beslutat att utlösa optionsåret på det kontrakt vi har med dem. Det innebär att Eltel har fått fortsatt förtroende fram till 2014-11-30. Eltel vann första kontraktet i en upphandling 2010 och då var avtalet på 3 år.

 • Eltel en trygg partner för byggnation av Byanät

  2013-06-18

  Utbyggnationen av fibernät på landsbygden, FTTF, har tagit ordentlig fart under 2013. Byalag och fiberföreningar bildas på löpande band, och man planerar och bygger fibernät i syfte att få en framtidssäker kommunikations-möjlighet.

 • Eltel värnar om miljön

  2013-06-18

  Eltel är ett företag där hållbar utveckling är en naturlig del i verksamheten. Eltel arbetar ständigt med att förbättra och utveckla sitt arbetssätt med stort fokus på aktiviteter som medför minskad miljöbelastning.

 • Power Transmission tecknar avtal med Svenska Kraftnät

  2013-06-11

  Eltel Networks TE AB har i hård internationell konkurrens vunnit en delsträcka inom Svenska Kraftnät’s utbyggnadsprogram för Sydvästlänken. Ordervärdet är ca 164 MSEK.

 • Eltel´s Power Transmission är tillbaka i Norge!

  2013-06-03

  Affärsområde Power Transmission har tecknat avtal med Statnett SF i Norge för nybyggnad av 46 km 420 kV i sydöstra Norge. Ordervärdet är ca 37 MEUR.

 • ELTEL Networks skapar standard för anläggningstekniker

  2013-05-22

  Tillsammans med övriga medlemmar i Bredbandsforums arbetsgrupp för en robust fiberbaserad infrastruktur, har ELTEL Networks tagit initiativ till en förstudie för standardisering av anläggningstekniker.

 • Vattenfall väljer Eltel att säkra leveranserna i Stockholm

  2013-05-21

  I en nyvunnen affär kommer Eltel att säkra elleveranserna åt Vattenfall Eldistribution AB. Affären omfattar projekt servicearbeten för lokalnät och regionnät samt underhåll på stationer.

 • Eltel vinner prestigeaffär – bygger tele i tunneln genom Hallandsås

  2013-04-30

  Eltel har signat avtal med Trafikverket gällande byggnation av tele i tunneln på järnvägsanläggningen i Hallandsås. Avtalet omfattar en av de stora entreprenaderna som kommer att utföras i samband med byggnation av dubbla järnvägsspår. Byggstart sker våren 2014 och ska stå klart i december 2015.

 • Eltel levererar toppmoderna teknikhyddor till LKAB

  2013-04-26

  LKAB har kontrakterat Eltel för leverans av teknikhyddor med placering nere i gruvan. Idén till teknikhyddorna uppkom när LKAB fick ett behov av att skydda den aktiva utrustningen som t.ex. switchar, routrar och annan kommunikationsutrustning, som används till kommunikationen nere i gruvan.