• Eltel förvärvar nya marknadsandelar i Finland med två underhållskontrakt på järnvägsnätet

  2013-09-27

  Eltel tecknade i slutet av förra året två femåriga underhållskontrakt på hög- och mellanspänningssystem i södra och västra Finland. Eltels historia inom järnvägselektrifiering sträcker sig så långt tillbaka som till 1966 då verksamheten påbörjades och 2006 tecknades de första underhållskontrakten på det finska järnvägsnätet.

 • Rail tecknar kontrakt med Destia i Finland

  2013-09-27

  Eltel Rail i Finland har tecknat kontrakt med Destia Oy gällande järnvägselektrifiering och växelvärme. Kontraktet, som utförs 2013-2016, är en del i satsningen att förbättra kapaciteten på järnvägsanläggningen i Oulu-regionen.

 • Nordic Rail

  2013-09-17

  För tredje gången i rad medverkar Eltel på Nordens ledande järnvägsmässa – Nordic Rail

 • Eltel vinner ytterligare en upphandling - värd ca 60 miljoner SEK

  2013-09-12

  Trafikverket skall bygga om tågvärmeanläggningen på Hagalunds bangård och har valt Eltel som entreprenör. Anläggningen består av 35 stycken 16/1 kV transformatorer uppställda på fyra platser. Arbetet omfattar även nya byggnader för ställverk, 5–8 transformatorer och driftjordsrum samt andra ombyggnationer och nya kablar av olika slag. Entreprenaden omfattar konstruktion, leverans, montage och idrifttagning för ingående delar i denna entreprenad inklusive dokumentation.

 • Eltel vinner nytt avtal inom spårväg

  2013-09-09

  Eltel har återigen visat sig vara en stark spelare inom området spårväg. Nyligen vann Eltel nytt avtal som innebär arbete på delar av Spårväg City. Avtalen sträcker sig på ett par år och omsätter drygt 50 miljoner kronor.

 • Eltel vinner nytt avtal gällande vägtrafiksystem i Göteborg

  2013-09-09

  Trafikverket har tilldelat Eltel uppdraget att utföra drift och underhåll av trafiksystem i vägtunnlar i Göteborg. Avtalet omfattar tunnlarna Gnistängstunneln, Götatunneln, Lundbytunneln, Tingstadstunneln samt Skultorpstunneln (i Skövde) och är på 3 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.

 • Eltel gör det igen – I samarbete med Broby Spår AB vanns en ny upphandling inom spårväg

  2013-09-09

  Eltel har återigen visat sig vara en stark spelare inom området järnväg. Nyligen fick Eltel nytt avtal tillsammans med Broby Spår AB som innefattar BEST-arbeten på Lidingöbanan. Avtalet sträcker sig från juni i år till och med 2014 och är värd drygt 200 miljoner kronor.

 • Eltel fortsätter förbättra resultatet under första halvåret 2013

  2013-08-27

  Stabiliserad försäljning efter en stark tillväxt. Orderstock på närmare EUR 700 miljoner med växande orderstock inom kraftsektorn. Fortsatt finjustering av ”Eltel Way” förstärker konkurrenskraften.

 • Swedavia väljer Eltel som tjänsteleverantör för de kommande åren

  2013-08-20

  Efter en noggrann utvärdering valde Swedavia, den svenska flygplatsmyndigheten, Eltel som avtalspartner för flera år framåt. Omfattningen på kontraktet inkluderar kommunikationstjänster och relaterade tjänster, och värdet på kontraktet uppskattas till flera miljoner Euros per år. Kontraktsperioden är på tre år med en option på ytterligare tre år.