• Eltel tar hem sitt största avtal någonsin

  2014-01-02

  Eltel tar hem sitt största avtal någonsin och bygger elnät i Zambia. Avtalet värderas till 110 miljoner euro, och arbetet kommer att ta två år att genomföra med start i början av 2014. Projektet omfattar ett regionalt kraftnät i Zambias nordvästra provins liksom anslutning till det nationella nätet.

 • Eltel samverkar för både nytta och nöje

  2013-12-16

  Tack vare att Eltel sponsrade Bruksvallsloppet den 21 och 22 november med fiber och hjälpte SVT med att få sin fiber svetsad för att de skulle kunna sända, så fick vi ”gratis” marknadsföring i form av en skylt.

 • Vänerenergi och Eltel bygger fibernät med framtidens teknik

  2013-12-16

  Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät. Detta skall utgöra stamnätet i en gemensam infrastruktur och ge näringsliv och kommuninnevånarna möjlighet att ansluta till nästa generations bredbandsnät.

 • Hilde slog ut el- och tele i Jämtland och Västernorrland

  2013-12-16

  På kvällen lördagen den 16 november släcktes ljuset för ungefär 20000 av E.ONs kunder när stormen Hilde svepte in från Atlanten.

 • TKF Fiberförening bygger nät med Eltel som partner

  2013-12-16

  Under 2013 har teamet i Borås byggt ett fibernät åt ett byalag som heter TKF Fiberförening.

 • Nya lokaler i Göteborg

  2013-12-16

  Nya lokaler i Göteborg

 • Fortsatt starkt resultat för Eltel under tredje kvartalet 2013

  2013-11-13

  Fortsatt starkt resultat för Eltel under tredje kvartalet 2013 Nettoomsättningen ökade till 300,9 miljoner euro eller med 2,1 % jämfört med samma period 2012 (294,7). Försäljningen under januari till september var bara 1,6 % lägre än under samma period 2012 och uppgick till 806,5 miljoner euro (819,6). Antalet medarbetare i slutet av september var 8 641 (8 677).

 • Eltel deltog i energiseminarium i Berlin

  2013-11-13

  Eltel deltog tillsammans med ett flertal andra teknikledande företag under energidagen i Berlin, organiserad av Tysk-Finska Handelskammaren. Tyskland har den senaste tiden stått i fokus med energiomställningsprogrammet Energiewende som helt har ändrat förutsättningarna inom energibranschen.

 • Eltel utmärkte sig i Fortums projekt för 600 000 smarta elnätsmätare

  2013-10-14

  Eltel Power Distribution hade ansvaret för 600 000 fjärravlästa smarta elmätarinstallationer för Fortum´s kunder i Finland. Det tre år långa projektet genomfördes som planerat och slutfördes enligt tidplan i början av oktober. Fortum har uttryckt sin belåtenhet med projektet och återkopplingen från slutkunderna har varit mycket positiv.

 • Eltel hjälper Vattenfall Eldistribution AB att säkra elleveranserna i Stockholm

  2013-10-11

  Vattenfall Eldistribution har beslutat att fram t.o.m år 2017 successivt konkurrensutsätta servicearbeten, projekt för lokalnät och regionnät samt underhåll på stationer inom samtliga sina geografiska områden i Sverige.