Eltels historia

Vid årsskiftet 2004/2005 samlade Swedia Networks och Eltel Networks sina resurser i en gemensam koncern, med namnet Eltel Networks. Sammanslagningen banade väg för en helt ny bransch - Infranetbranschen - där el och tele samlas under ett och samma tak. Tillsammans bildar vi norra Europas ledande Infranetgrupp med ca 6 700 anställda.

Swedia Networks har under lång tid varit en ledande aktör inom Telekom. I Sverige har vi rötter så långt tillbaka som till 1853 då Sveriges infrastruktur för telefoni började anläggas. Sedan starten har vi varit med och lagt grunden till Sveriges infrastruktur för fast- och mobiltelefoni. Idag bygger vi vidare med den allra senaste tekniken inom respektive område samtidigt som vi sköter drift- och underhåll på stora delar av infrastrukturen.
 
"Gamla" Eltel Networks, som har sitt ursprung i Finland, har på liknande sätt varit en ledande aktör på elsidan. I Sverige har vi projekterat och byggt kraftledningar sen 1939, under varumärken som Transelectric och Linjebyggnad. Underhålla inryms också i verksamheten, idag sköter vi till exempel underhållet på cirka 80 procent av det svenska stamnätet – ca 1300 mil.
 
Genom att kombinera el- och telekommunikation tar vi vara på vår gemensamma erfarenhet och kompetens för att kunna erbjuda marknadens mest effektiva och innovativa lösningar. Allt för att säkra tillgängligheten i samhällets livsviktiga el- och telenät.
 
Idag har Eltel Networks en komplett marknadsnärvaro i Nordeuropa, och är det ledande Infranetföretaget specialiserat på att planera, bygga och underhålla våra kunders el- och telenät. Vi är en stor internationell aktör med en stark lokal närvaro.