Underentreprenörer

En betydande del av Eltels inköp och en viktig del av leveransen till kunden utförs av underentreprenörer. Vi arbetar med flera olika underentreprenörer med olika typer av kompetenser för olika typer av projekt. Projekt som både avser både större och mindre byggprojekt samt serviceuppdrag.

Strategi och principer i korthet

Eltel har en nationell strategi för inköp av underentreprenörer.

  • Alla får ansöka om att bli ”godkänd UE” till Eltel
  • Eltel ser gärna att underentreprenörer söker godkännande för arbete på flera platser där Eltel finns inom Sverige. Det är underentreprenören som själv väljer vilket kompetensområde och geografi som är aktuella för uppdrag.
  • Eltel söker flexibla, seriösa och skickliga underentreprenörer för samarbete på lång sikt. 
  • Alla underentreprenörer som ska leverera schakt m.m. ska vara godkända genom prekvalificering för att delta i Eltels upphandlingar  
  • Genom att vara en godkänd underentreprenör kommer Eltel att verka för att arbeta strategiskt med dessa. Vi ser detta som viktigt eftersom vi till exempel kan öka nyttjandegraden  av ett mer digitalt arbete och planerad gemensam konkurrenskraft över tid.

Godkänd underentreprenör

För att bli en godkänd underentreprenör krävs det att en underentreprenör ansöker om att bli godkänd genom ett s.k. prekvalificeringsförfarande.

https://tendsign.com/public/list_public_publications.aspx?FromPublic=true&OrganizationID=100698303