Prekvalificering

Prekvalificering innebär att Eltel inhämtar information från underentreprenören utifrån Eltels krav på en underentreprenör. Det innebär att en underentreprenör får möjligheten att ansöka om bli godkänd och därefter får möjlighet att delta i upphandlingar.

De krav som benämns i prekvalificeringen är: 

  • Ekonomiska krav
  • Myndighetskrav 
  • Branschkrav
  • HSEQ-krav
  • Godkännande av Eltels Code of Contuct

Ta del av kraven här:

https://tendsign.com/public/list_public_publications.aspx?FromPublic=true&OrganizationID=100698303