Frågor och svar

Kan vem som helst bli underentreprenör för Eltel?

Vem som helst för ansöka om att blir godkänd underentreprenör till Eltel. Eltel äger dock rätten att godkänna och anta en underentreprenör. 

Måste man vara godkänd underentreprenörför att få möjlighet att lämna anbud till Eltel?

Ja, för att kunna ta del av framtida upphandlingar krävs det att en underentreprenör är godkänd. Kraven som återfinns i prekvalificering är krav som Eltel har på en underentreprenör, kraven i upphandlingar i de krav som återstår, som är slutkundsspecifika krav.

Varför har Eltel valt att använda sig av prekvalificeringsförfarande?

Det korta svaret är för att minska vår totalkostnad och därigenom öka konkurrenskraften i över tid. Vi vill även reducera vår riskbild mot kund genom att arbeta transparent. Eltel lämnar anbud till sina kunder och underentreprenör är en viktig del av det anbudet och för att kunna lämna konkurrenskraftigt anbud behöver Eltel inhämta uppgifter innan dess. Då tiden är knapp har Eltel försökt att samla de krav och information som är generiska för alla upphandlingar och samlat de i prekvalificeringsunderlaget.

Måste man ansöka via Tendsign för att bli godkänd underentreprenör?

Ja, vi har digitaliserat hela ansökningsprocessen och kommer även att tillämpa e-signatur.

Kommer upphandlingar även att publiceras i Tendsign?

Ja, ambitionen är att alla Eltels upphandlingar ska publiceras via Tendsign. Tendsign används för att skapa en effektiv upphandlingsprocess.

Vad händer om jag inte blir godkänd?

Först kommer du få information om på vilka grunder Eltel har beslutat om att inte godkänna ansökan om att bli godkänd. Konsekvensen blir att en underentreprenör inte blir aktuell för vare sig avrop eller för upphandlingar. En  underentreprenör kan bli godkänd om de åtgärdar det grunder som Eltel valt att underkänna denna på. Då är det fritt att söka på nytt om att bli godkänd som underentreprenör till Eltel.