Användbara länkar

Användbara länkar för leverantör eller underentreprenör.

E-faktura

Som leverantör till Eltel förväntar vi oss att du skickar din faktura elektroniskt i rätt format. Läs mer här: https://www.pagero.se/project-pages/eltel-networks-sweden/

Korrekt faktura

Eltel ställer krav på korrekt faktura och har därför tagit fram en mall för vad som anses vara korrekt faktura. Ta del av det här: https://www.eltelnetworks.com/sv/svenska/kontakt/mer-info-om-leverantorsfakturor

Code of Conduct

Eltel Code of Conduct https://www.eltelgroup.com/sv/code-of-conduct/ Eltel ska främja god affärssed och användandet av rättvisa metoder i sin affärsverksamhet. Vill du berätta något för oss? Gör det genom att skicka e-post till denna adress: compliance@eltelnetworks.com

Kontaktuppgift För kontakt med inköp inkop@eltelnetworks.se