Leverantörer

Eltel arbetar med kunder som ställer höga krav. En betydande del av vår leverans genomförs tillsammans med våra leverantörer och våra underentreprenörer vilket i hög utsträckning påverkar vår kvalitet, leveranstidslöfte och vår totalkostnad. Det innebär att vi och våra leverantör behöver möta olika kunders krav – tillsammans.

Centrala inköpsenhetens primära uppgift är att säkerställa goda och effektiva leveranser, konstruktiva relationer och inte minst att säkra att leverans sker enligt med de krav som vi, och våra kunder ställer.

Inköp på Eltel har ett övergripande ansvar avseende nationella ramavtal, större projekt samt att säkerställa processeffektiv inköp med fokus på:

  • Underentreprenörer (UE)
  • Resursförstärkning 
  • Teknik & Materiel
  • Fordon

Aktuella upphandlingar

Eltel har valt att publicera sina upphandlingar via Tendsign. En öppen plats, tillgänglig för alla där du som leverantörer får möjlighet att lämna anbud. Aktuella upphandlingar återfinns  här: https://tendsign.com/public/list_public_publications.aspx?FromPublic=true&OrganizationID=100698303

Vissa upphandlingar väljer vi att inte publicera, utan att enbart bjuda in godkända leverantörer och underentreprenörer.