Q&A - Leverantörsfakturor

Q: Vad krävs för att vår faktura via mail ska accepteras?
A: Det är sammanställt i det utskick vi gjort angående detta, här står allt som rör format och krav samt hur fakturor ska referenssättas.

 

Q: Vi vill gärna skicka våra fakturor elektroniskt, hur går vi till väga?
A: När det gäller elektronisk fakturering så har Eltel ett samarbete med Pagero.
Mer information finns här >

Q: Vad händer med de fakturor vi nyligen skickat till den gamla fakturaadressen?
A: Den gamla fakturaadressen lever kvar ett litet tag till men vi vill att våra leverantörer så snart som möjligt ställer om till vår nya adress.

Q: Hur ska vi som leverantör agera i de fall era beställare inte kan ge oss de referenser ni efterfrågar på fakturorna?
A: Det bästa är om ni hänvisar till det utskick vi gjort angående detta och ber beställaren återkomma med korrekt referens. Annars riskerar ni som leverantör att få er faktura returnerad.

Q: Kan man maila flera fakturor i en och samma pdf-fil?
A: Nej, det måste vara en faktura per pdf-fil och en pdf-fil per mail.