Ledande inom vägnät

Eltel är ledande i fråga om leverans av omfattande högkvalitativa Infranettjänster för alla typer av vägsystem. Med Eltel som partner kan lönsamheten och effektiviteten i det befintliga vägnätet förbättras och en väg mot framtiden byggas.

Vi har omfattande erfarenhet och täcker allt från ringleder och tunnlar till trafikövervakning och informationsskyltar. Vårt erbjudande innefattar både standardprodukter och skräddarsydda lösningar. Vi bygger. Vi installerar. Vi underhåller. Vår kompetens täcker alla möjliga tekniker inom områdena elektrifiering, ITS och telekom.

Framgång i stora projekt kräver samarbete – en tydlig ömsesidig förståelse av viktiga mål, budgetar, krav och systemkapacitet. Eltel arbetar effektivt i sådana komplexa miljöer och har omfattande erfarenhet av leveranser i hela världen.

Eltels erfarna projektledning, projektering och planering är själva grunden för komplexa leveranser inom flera kunskapsområden. Vi tar totalansvar för utformning, byggnad och beställning, genom att utnyttja vår integreringskompetens i kombination med vår kapacitet inom enskilda kunskapsområden.