15 års erfarenhet av utrullning och drift av smarta mätare

Eltels Smart Grids-enhet är specialiserad på tjänster relaterade till utrullning och drift av smarta mätare. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med allt från små till stora utrullningsprojekt, operativa fälttjänster och IT-tjänster relaterade till smart mätning och MDM-system. Vi har arbetat med många olika typer av kommunikationsteknik och områden inklusive el-, vatten-, värme- och gasmätare.

Eltel startade det första utrullningsprojektet redan 2005. Idag är vi det ledande nordeuropeiska företaget inom området med mer än 30 genomförda projekt och mer än 6 miljoner installerade mätare i Norden.

Den erfarenhet som vi samlat under åren har resulterat i en standardiserad projketmetodik som vi kallar Eltel Way och som består av 187 speciellt definierade processer för ett utrullningsprojekt. Den leverans- och projektledningsmodell som vi använder är helt baserad på PRINCE 2-principerna.

Tjänster vi tillhandahåller:

 • Utrullningstjänster
  • HSEQ
  • Projektledning
  • Projektplanering
  • Logistik
  • Slutkundskommunikation
  • Arbetsorderhantering med vårt specialiserade MWF-system
  • Fältinstallationer
 • Operationella fälttjänster och underhåll
  • HSEQ
  • Logistik
  • Slutkundskommunikation
  • Arbetsorderhantering
  • Årliga fälttjänster
  • Felsökning
  • Konsulttjänster
 • IT-tjänster
  • Insamlingstjänster för mätdata
  • Övervakning av händelser och alarm
  • Övervakning av system
  • IT-support
  • Systemuppgradering
  • Uppgradering av mätarnas firmware

Inom kort erbjuder vi även:

 • Ackrediterade controller
 • Ackrediterat kontrollorgan för kategori 2-mätare
 • Ackrediterade controller enligt standard ISO/IEC 17020:2012

För mer information kontakta Johan Hellström,
Business development manager Smart Grid
johan.hellstrom@eltelnetworks.se