Små och stora projekt

Sedan 2005 har Eltel kontinuerligt genomfört ett stort antal utrullningsprojekt i hela Norden. Projekten har varit allt från mindre vattenmätarutrullningar till storskaliga utrullningsprojekt för flera hundra tusen elmätare i samtliga nordiska länder. Bilden nedan ger en bild av vad vi hittills har gjort och är kontrakterade för de kommande åren.

Sverige är det första landet i Norden som har påbörjat sin andra våg av smarta elmätarutrullningar. Den första vågen började redan 2005 när de svenska nätbolagen behövde lansera nya och mer smarta mätare på grund av nya lagkrav. Sedan 2017 har de flesta av nätbolagen påbörjat den andra vågen av mätarutrullningar av samma anledning och som måste avslutas före 2025. Eltel har lyckats behålla sin position i Sverige och har eller kommer att börja tillhandahålla tjänster för följande nätbolag.

Nätbolag

Antal elmätare

År

Uppdrag

Norrtälje Energi

Approx. 16 000

2018-2019

Tillhandahålla   utrullningstjänster som underleverantör till vår partner Aidon

Härryda Energi och Ale El   ekonomisk förening (HAK)

Ca 26 000

2019-2020

Att tillhandahålla   utrullningstjänster som underleverantör till vår partner Aidon

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö   (ESEM)

Ca 46 000

2020-2022

Att tillhandahålla   utrullningstjänster som underleverantör till vår partner Aidon

Tekniska Verken

Ca 110 000

2020-2022

Att tillhandahålla   utrullningstjänster som underleverantör till vår partner Aidon

Borås Elnät

Ca 45 000

2020-2021

Att tillhandahålla   utrullningstjänster som underleverantör till vår partner Itron

Vattenfall Elnät

Ca 900 000

2020-2025

Huvudentreprenör mot Vattenfall Elnät AB för utrullningstjänster

Göteborg Energi

Ca 275 000

2021-2024

Att tillhandahålla   utrullningstjänster som underleverantör till vår partner Kamstrup