Sex miljoner smarta mätare installerade

Eltel Networks är en pionjär inom Smart Grids och startade det första utrullningsprojektet redan 2005. Idag är vi det ledande nordeuropeiska företaget inom Smart Grids med mer än 30 genomförda projekt och mer än 6 miljoner installerade mätare i Norden.

Eltel Networks har en tydlig strategi när det gäller installation och drift av smarta elmätare och har en specifikt framtagen affärsenhet inom området som vi kallar Smart Grid. I denna specialiserade enhet har vi det mest erfarna teamet, som alla har arbetat inom denna bransch i många år och därigenom tillför mycket kunskap och erfarenhet.

Tillsammans med våra specialiserade team har vi skapat ett unikt ramverk för projekt, som vi kallar "Eltel Way". Detta ramverk är baserad på principerna för projektledning bakom PRINCE2 och kombinerar all vår kunskap och våra erfarenheter från de senaste 15 årens utrullningsprojekt. Detta gör vi genom att tydligt och kontinuerligt dokumentera de nyckelprocesser vi har under stora och komplexa massutrullningsprojekt.


För mer informaiton kontakta Johan Hellström,
Business development manager Smart grids
johan.hellstrom@eltelnetworks.se