Intelligenta lösningar för Smart Grids

Eltels Infranet-tjänster är utformade för att maximera kapaciteten i kundernas nät och optimera kundernas resurser. Våra Smart Grid-lösningar är innovativa exempel på detta. De ger verksamheten och miljön betydande fördelar.

Eltel är en fullserviceleverantör av Smart Grids. Vårt omfattande erbjudande bygger på koncept i toppklass. De innefattar delar av Infranet-tjänster och nya artiklar som utvecklats särskilt för Smart Grids. Som samarbetspartner börjar vi med utförliga konsultationer för att hitta de mest kostnadseffektiva och framtidssäkra lösningarna. Vår leverans kan sedan innehålla alla komponenter från material till logistik, lager, byggnadsarbeten, certifierade elinstallationer, beställningar och underhåll. Vi kan hantera både övergripande projektledning och stöd till styrgrupper.

Det finns ett globalt krav på att spara energi. Vår Smart Grid-teknik passar bra in på den ambitionen och erbjuder ett högt värde till operatörer och elföretag med samma mål. Kanske ingår ditt företag bland dessa? Med Eltel som Smart Grid-partner kan kunden dra fördel av vår djupgående kunskap om elkraft och telenät och vi kan tillsammans ta sikte på en grönare framtid.

Området Smart Grids befinner sig för närvarande i en kraftig utvecklingsfas och Eltel visar vägen. Vår erfarenhet och engagemang har lett till att vi är samarbetspartner till några av de största el- och telekomföretagen. Det bidrar i sin tur till att öka konkurrenskraften och vår förmåga att leverera.

Vi finns alltid i närheten
Eltel bedriver verksamhet i hela Europa och vi har våra egna specialister i nio länder. Det innebär god kännedom om lokala förutsättningar, snabb service dygnet runt och anläggningar nära kunderna. Vi levererar våra tjänster på likartat sätt överallt. Och tack vare vår internationella närvaro kan vi fungera som en samarbetspartner över gränserna.