Eltel Network Management Center

Network Management Center (NMC) är Eltels driftcentral i Göteborg. För att ge bästa service har driftcentralen bemanning dygnet runt, året om. NMC har stor vana att hantera drift och övervakning av kommunikationsnät i varierande storlek, nät med blandade teknologier och ofta med höga krav på säkerhet. NMC etablerades 1987 och har sedan 1989 haft öppet dygnet runt, året om.

Eltel har ett väl utvecklat servicekoncept och ett brett utbud av drift- och underhållsprodukter som kan anpassas till din tekniska lösning och dina behov. Eltels drift och underhållstjänster erbjuder ett komplett koncept för förvaltning, drift och underhåll av infrastruktur oberoende av teknik.

Eltel NMC består av NOC som vid fel i nätet är den första instansen där en första analys görs för att sedan vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda felet. Felåtgärder kan utföras antingen på fjärr från driftcentralen där Eltel NMC har en gruppering med specialisttekniker med spjutspetskompetens kopplat till NOC i ständig beredskap eller på fältet med hjälp av fältservice.

På NMC har vi hög säkerhetsnivå på våra lokaler samt att vår personal är säkerhetsklassad för olika uppdrag. Detta för att du som kund alltid ska kunna känna dig trygg med att lägga ansvar för drifttjänster hos oss.

Med Eltel Networks NMC får du som nätägare:

  • Du får en 24/7-NOC som säkrar tillgänglighet på nät och tjänster. Antingen nyttjas våra tjänster dygnet runt eller den tid då du själv har svårt att bemanna upp din NOC
  • Du får en NOC funktion med lång erfarenhet, etablerade processer och djup kompetens hos vår personal.
  • Du får prisvärda drifttjänster där du har kontroll på dina kostnader och slipper göra investeringar i den infrastruktur som krävs för en högkvalitativ NOC tjänst där du som kund får ta del av våra möjligheter till stordrift. Eltel har både system för övervakning och ärendehantering!
  • Du får en driftpartner som är leverantörsneutral och arbetar med alla ledande leverantörer och nätverksprodukter
  • Du kan fokusera på din kärnaffär medan vi sköter ditt nät!

Välkommen till NMC, vi har alltid öppet och du är alltid i trygga händer. 

Om du är intresserad av att komma i kontakt med säljare av våra tjänster inom drift och underhåll, kontakta säljansvarig:

Stefan Leek
tel: 011231960
e-post: stefan.leek@eltelnetworks.se


Kontakta mig

Robert Sporrong
robert.sporrong@eltelnetworks.se