Våra kunder

Sjöfartsverket

Eltel Networks Infranet AB tillhandahåller service, drift, underhåll och övervakning åt Sjöfartsverkets radiosystem SCRN för VHF och MF med ca 220 basstationer och 55 operatörsplatser.

Systemet är rikstäckande och möjliggör radio trafik mellan land och hav för yrkesflottan och fritidsbåtar runt Sveriges kuster och de stora insjöarna. I åtagandet ingår även AIS systemet för fartygspositionering. Åtagandet är 24/7/365.

Läs mer här >>

 

FMV - anskaffning av ledningssystem för Insatsorganisation Helikopter

Försvarets Materielverk (FMV) gavs i uppdrag av Försvarsmakten (FM) att
anskaffa ledningssystem för Insatsorganisation Helikopter (IO Hkp).

Uppdraget upphandlades som ett helhetsåtagande med mål-
sättningen att skapa ett flexibelt, modulärt och skalbart lednings-
system för att tillmötesgå helikopterinsatsförbandens behov av ut-
hållighet och tillväxt. Systemet används i såväl nationella som internationella insatser. Ledningssystemet ger även möjlighet till samfunktion med mark-, sjö- som luftstridskrafter, samt andra delar av samhället såsom polis och räddningstjänst.

Läs mer här>>


FMV - ramavtal för produktion av funktionsobjekt

Eltel Networks Infranet AB har i konkurrens vunnit kontraktet för 3+1 år att
ensamt svara för samtlig installation av lednings- och sambandssystem åt svenska försvaret inom ramen för nuvarande AL Led (fd Anskaffningskontor Led) verksamhet.

Sedan 2011-12-15 har ett 20 tal uppdrag genomförts inom ramen för avtalet. Produktionen har omfattat såväl ledningssystem som stabsplatser för insatsorganisationen, NBG, EOW, LS AMF, FLS, HF2000 och funktionsobjekt inom vädersystem.

Totalt har ett 100-tal funktionsobjekt producerats i Eltels regi.
Uppdraget omfattar integrering och installation av teknisk utrustning i stativlådor, containers eller i olika plattformar samt dokumentation i form av bland annat systemsäkerhetsarbete och ILS. Eltels uppdrag är att leverera komplett installerade system.

Läs mer här >>

 

Nationellt radiosystem - RAKEL

Leverans av ett robust nationellt radiosystem baserat på Tetrateknik som främst används av ”blåljusmyndigheter”, kustbevakningen, försvaret samt kommunal verksamhet och energibolag. 

Rakel har ersatt polisens tidigare rikstäckande radiosystem S70M som konstruerats, byggts och driftats av Eltel.

Läs mer här >>


Kontakta mig

Robert Sporrong
robert.sporrong@eltelnetworks.se