Specialisering och engagemang

Totalt har Eltel cirka 400 team, med omkring 20 specialister i varje, som arbetar i de nio länder där vi bedriver verksamhet. Den omfattande erfarenheten av tekniker, drift och underhåll inom telekomområdet har lett till att många av våra team också arbetar med nationell säkerhet.

Detta innebär att kunden alltid har tillgång till specialiserade Eltel-team och deras resurser. Vi förstår och talar det tekniska språket flytande. När projekt utvecklas internationellt och ökar i storlek, kan vi vara en gränsöverskridande partner tack vare vår internationella närvaro. Vårt arbete med referensvärden från olika länder är en viktig fördel i det här sammanhanget.

Alla Eltel-team arbetar enligt den operativa modellen Eltel Way, som bygger på våra gemensamma erfarenheter och beprövade metoder i alla länder där Eltel bedriver verksamhet. Resultatet är en enhetlig process överallt i våra affärsenheter.

Eltel Way bygger på våra tre ledord – Specialized, Empowered och Proactive. Specialized innebär att varje medarbetare på Eltel får en grundlig utbildning på vår skola Eltel Academy. Empowered innebär att alla i organisationen har individuella mål och ansvarsområden, och att de kan fatta snabba, enkla och konsekventa beslut. Proactive innebär att alla specialister på Eltel ständigt arbetar med att utveckla kundernas konkurrenskraft i det nya och framväxande Infranet-samhället.

Och givetvis följer Eltel processer och rutiner som garanterar bästa tänkbara kvalitet sett ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kontakta mig

Robert Sporrong
robert.sporrong@eltelnetworks.se