Ett brett utbud av erbjudanden för svenska stam- och regionnätsägare

Eltels erbjudande omfattar speciellt utformade tjänster anpassade till kravspecifikationer från ägare och operatörer av båda stam- och regionnät. Basen i vårt utbud utgörs av konstruktion, byggnation och uppgraderingar av kraftledningar. Projekten utförs i spänningsnivåer upp till 400 kV inom hela Sverige och i de miljöer och terrängförhållanden som krävs – från flack öppen jordbruksbyggd till byggnation över fjällkedjor med hjälp av helikopter.

Eltel har även utvecklat ett antal egna lösningar baserade på ny teknik och produkter, inklusive:

  • Arbete under spänning, inkluderande moment som utbyte av topplina och OPGW, utbyte av glas- och kompositisolatorer, antikorrosionsmålning och reparation av skadade faslinor.
  • Low Sag Conductors (faslina med temperaturkarakteristik som ger lägre nedhäng) som möjliggör en kapacitetshöjning med mer än det dubbla i existerande kraftledningar utan att behöva förstärka kraftledningsstolpar och utan att överskrida tillåtna skyddsavstånd.
  • SlimLine™ överföringsledning för 110kV som minimerar ledningsgatans bredd.
  • Turvatikkas® Safety Ladder, ett tåligt, kompakt och underhållsfritt fallskyddssystem som utvecklats för att skapa en säker arbetsmiljö för montörer och underhållspersonal som arbetar i torn och master för kraftledningar och mobiltelefoni.