800 kundreferenser i 90 länder

Eltel har levererat överföringsledningar i spänningsintervallet 110–750 kV med en total ledningslängd av över 47,000 km, landsbygdsnät med över 110,000 km och har under de senaste 40 åren byggt upp gedigna projektreferenser från hög- och mellanspänningsställverk.

Projekt har utförts i mer än 90 länder från 1960-talet med över 800 större referensprojekt. Eltels rykte inom detta område är baserat på en kontinuerlig leverans av projekt som möter planerade genomförandetider och högt ställda kvalitets- och genomförandekrav, samtidigt som överenskommen projektbudget innehålles. Några typiska projektreferenser inkluderar:

Transmissionsledningsprojekt 

  • Fingrid, Finland: 400kV överföringsledning Huutokoski – Vuolijoki. Utbyte av 412 stagade stolpar i aluminium mot motsvarande fackverkskonstruktioner i stål. Nyckelfärdigt projekt inklusive detaljkonstruktion, inköp och logistik, demontering av gamla stolpar, byggnation och driftsättning.
  • Statnett, Norge: 420 kV överföringsledning Klaebu – Viklandet. Byggnation av 420 kV överföringsledning, 131 km inklusive 2 fjordkorsningar 3.7 och 1.8 km.
  • PSE, Polen: 400 kV överföringsledning Kromolice – Patnów. Byggnation av en dubbel 400 kV överföringsledning mellan Kromolice och Wieruszew, inklusive byggnation av två 24-optiska fiberlänkar, 76 km, och anslutning av den nya linjen till nätet.

Transformatorstationsprojekt 

  • PSE, Polen: 400/220 kV Łagisza transformatorstation – GIS ställverk. Leverans, montage och igångkörning av 12-fack inomhus 400 kV GIS ställverk och 16-fack 220 kV GIS, 110 kV ställverk, byggnader och krafttransformatorer. Totalt 1050 MVA.
  • PSE; Polen: 400/220/110 kV Morzyczyn transformatorstation. Högspänningsapparater och relä och kontroll i Morzyczyn transformatorstation, inklusive kompletta bygghandlingar och detaljkonstruktion av 400/220/110 kV. Totalt 660 MVA.

Export projekt

  • BPC, Botswana: Elektrifiering av 100 byar fördelade över hela landet. Nyckelfärdigt projekt inkluderande 3,200 km distributionsnät på 66 kV, 33 kV, 11 kV och 0.4 kV, en ny transformatorstation 66/33 kV och utbyggnader av 66 kV och 132 kV transformatorstationer, 55 transformatorstationer 33/11 kV och 600 stolpmonterade transformatorer.
  • CEB, Sri Lanka: Landsbygdselektrifieringsprojekt med leverans av omfattande materialpaket för utbyggnad av eldistributionsnätet i Sri Lanka, omfattande 33 kV och 0.4 kV linjer matande 225 byar och 34,000 konsumenter i sex provinser.
  • CEB, Benin: 161 kV nyckelfärdigt system för kraftöverföring. Ihopkoppling av Norra Togo med Norra Benin. Anläggningsarbeten inklusive inmätning och markundersökning, leverans och installation av elektrisk och mekanisk utrustning för 161 kV överföringsledning 182 km och utbyggnad av 2 st 161/34.5 kV transformatorstationer.
  • EdM, Moçambique: Namacurra elektrifieringsprojekt. Nyckelfärdigt landsbygdselektrifieringsprojekt, 33 kV luftledning, 0.4 KV ABC kabel, stolpmonterade transformatorer.
  • EC – Monrovia, Liberia: Renovering och uppgradering av 66 kV luftledning, 66/22 kV transformatorstationer, 22kV luftledning. Renovering av Monrovias elnät, inklusive inmätning, projektering, konstruktion, leverans, montage och igångkörning av nät omfattande 28.5 km 66 kV linje och 18 km 22 kV linje, 4 st 66/22kV 10 MVA transformatorstationer.