Kvalifikationer and resurser

Eltels långa branscherfarenhet har bidragit till utveckling av avancerade arbetsprocesser, metoder och verktyg – från konstruktionsfasen till genomförande och idriftsättning.

Projektkvalifikationer inom överföringsledningar och transformatorstationer utgörs av kompetenta projektledare, professionella team för installation - certifierade för arbete under hög spänning och en maskinpool för tyngre anläggningsmaskiner och speciella verktyg.

Utmaningar i det dagliga projektarbetet ökar hela tiden beroende på behoven av att hålla elnäten i kontinuerlig drift utan avbrott. Dessa utmaningar kan bestå i begränsade avbrottstider, krav på snabb mobilisering av personal och maskiner, införande av “just-in-time” processer för att reducera negativa kassaflöden under investeringsfasen och allmänna krav på korta genomförandetider.

I tillägg till ovan arbetar Eltels enhet för kraftöverföring också i enlighet med ISO kvalitetsstandard, med certifiering för:

  • ISO 9001-2008
  • ISO 14001-2004
  • OHSAS 18001-2007

Eltel har som mål att genomföra nyckelfärdiga projekt av hög kvalitet genom att uppfylla önskad leveransomfattning, leveranstid och budget, baserat på den höga nivå av teknisk kompetens som byggts upp under årtionden av erfarenhet. Detta, förstärkt av vårt utnyttjande av de senaste verktygen inom projektledning, har positionerat oss som en av de ledande i branschen.