Nät för överföring av el

Eltel bygger, underhåller och förbättrar kraftledningar i det svenska stam- och regionnätet – livsavgörande länkar i samhällets infrastruktur. Genom att kombinera samlad erfarenhet från 60 års verksamhet med det senaste inom projektstyrning kan vi erbjuda högkvalitativa och konkurrenskraftiga lösningar till våra kunder.

Eltel tillhandahåller omfattande och specialiserade lösningar inom konstruktion, byggnation och underhåll av kraftnät för överföring och distribution av elkraft, som uppfyller de behov och krav som systemansvariga stamnätsägare och eldistributörer har.

Marknadens krav inom elkraftssektorn sätter höga mål för utveckling av infrastruktur för överföring av energi. Tillgänglighet, säkerhet och låga livscykelkostnader är nyckelbegrepp. Utförande av nyckelfärdiga anläggningar inom infrastrukturområdet kräver en stor samling av kompetenser inom vitt skilda områden som projektledning, konstruktion, materialanskaffning och logistik, platsledning, markentreprenader, byggnation, testning och igångkörning. Dessa aktiviteter måste alla utföras med högt ställda krav vad gäller yrkeskunnande, och behöver samordnas genom kvalificerade projektledare som har gedigen branscherfarenhet.

Eltels projektbaserade organisation Transmission – inriktad på totalentreprenader inom kraftöverföringsområdet – tillhandahåller avgörande kompetenser och låter oss mobilisera resurser i större skala. Genom en vidsträckt geografisk närvaro, kunskap erhållen från många år av aktivitet i branschen och en gedigen internationell resursbas, är Eltel väl positionerade för att vara både en lokal såväl som en global partner för våra nyckelkunder. Vi erbjuder en optimal kombination av lokal kunskap parad med en global inriktning. Vårt mål är att alltid leverera projekt inom given tid och budget, uppfyllande högt ställda kvalitetskrav.