Ett brett utbud av tjänster inom kraftdistribution

Eltel bygger, underhåller och reparerar kundernas elnät. Våra teammedlemmar utmanar varje dag elementen för att säkerställa en kontinuerlig förbättring av elförsörjningen i Sverige.

Eltels tjänster inom kraftdistribution innefattar från 0,4 kV till 400 kV:

  • konstruktionstjänster på fältet
  • nätinspektioner
  • förebyggande och planerat underhållsarbete
  • konstruktionstjänster
  • understationstjänster
  • industriinstallationer