Stora kunder inom kraftdistribution

Eltel har en imponerande kundbas med elföretag och andra ägare av distributionsnät. Eltel kan leverera elnätstjänster i toppklass till kunder med hög kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt. Eltel förstår sina kunders verksamheter och utmaningar och förenklar deras tillvaro. Här är några exempel på våra större kunder.

Ellevio Sverige 
Ellevio anser att försäljning av el, distribution och nätverkstjänster är kärnverksamheter, men de behöver inte nödvändigtvis finnas i ett och samma företag. Att använda Eltel som leverantör av nättjänster, utifrån ett partnerkoncept, är mycket mer kostnadseffektivt än hur det gick till förr. Ellevio ökar effektiviteten och kvaliteten samt har flexibiliteten att anpassa sig till ändrade krav på arbetskraft. Partnersamarbete med Eltel innebär att samarbetet går djupare och har ett längre tidsperspektiv.

EON i Sverige
EON:s verksamhet går ut på att leverera el med hög kvalitet till sina kunder på ett effektivt sätt. Eltels kärnverksamhet är att bygga och underhålla fysiska nät till konkurrenskraftiga priser. EON har ett nära samarbete med Eltel när det gäller priser, rapportering, kvalitetsriktlinjer, planering, riktlinjer vid driftsavbrott och ständig förbättring av alla processer.

Vattenfall i Nordeuropa
Eltel har blivit en av Vattenfalls viktigaste samarbetspartner i installationsprojekt avseende automatisk mätaravläsning. Vattenfall har i hög grad förbättrat tillförlitlighet i och hantering av nät med hjälp av lösningar för automatiserad mätaravlösning.