Outsourcing – partnersamarbete

Flera företag tvingas i dag att omvärdera sitt fokus i värdekedjan. Att outsourca affärsprocesser ger kostnadsfördelar och strategiska fördelar till nätägare.

Eltel har genomfört omkring 30 outsourcingprojekt i Norden. De viktiga delarna i outsourcingprojekten har varit följande:

 1. Kostnadsbesparingar och -styrning – lägre totala kostnader för tjänsten. Möjlighet till lägre kostnader genom samarbetspartnerns stordriftsfördelar. Omstrukturering av kostnader – outsourcing erbjuder en övergång från fasta till rörliga kostnader och förbättrar även den ekonomiska förutsägbarheten.
 2. Fokus på kärnverksamheten – resurser fokuseras på att utveckla kärnverksamheten. En funktion som kan vara svår att hantera för det företag som outsourcar verksamhet, kan vara en kärnverksamhet för företaget som är outsourcingpartner.
 3. Förbättrad kvalitet – uppnå bättre kvalitet genom att lägga ut tjänsten med ett nytt tjänstenivåavtal. Ett tjänsteavtal ger ett juridiskt bindande kontrakt med klausuler om böter och gottgörelse. Det är vanligen inte fallet när det gäller interna tjänster.
 4. Kapacitetshantering och flexibilitet – skalbarhet och tid till marknaden – outsourcingpartnern är vanligen bättre förberedd att hantera en tillfällig eller permanent ökning eller minskning i produktionen.
 5. Kunskap – tillgång till immateriella rättigheter och bredare erfarenhet och kunskap.
  1. Operativ kompetens – tillgång till operativa beprövade metoder som skulle kunna vara för svåra eller tidskrävande att utveckla internt.
  2. Tillgång till talang – tillgång till en större talangpool och en källa för kunskap, särskilt inom teknik och konstruktion.
  3. Innovation och beprövade metoder – företag använder i allt högre utsträckning externa kunskapsleverantörer för att komplettera begränsad intern kapacitet för produktinnovation.
 6. Katalysator för förändring – en organisation kan använda outsourcingavtal som katalysator för ett kvantsprång som den inte skulle kunna ta på egen hand. Outsourcingpartnern blir en förändringsagent i processen.

Över 50 procent av kostnadsbasen för nät kan påverkas genom partneravtal med en tjänsteleverantör som Eltel.