Fokus på kraftdistribution

Eltel har team som är fokuserade på elnät. Det innebär att kunden alltid har nära till specialiserade och kompetenta Eltel-team och deras resurser.

Alla Eltel-team arbetar enligt den operativa modellen Eltel Way. Den bygger på våra gemensamma erfarenheter och beprövade metoder i alla länder där Eltel bedriver verksamhet. Detta säkerställer att vi kan lära oss snabbare än våra konkurrenter och att våra kunder alltid kan gynnas av den senaste tekniken och processförbättringar.