Fokus på kraftdistribution

Eltel har team som är fokuserade på elnät. Det innebär att kunden alltid har nära till specialiserade och kompetenta Eltel-team och deras resurser.

Alla Eltel-team arbetar enligt den operativa modellen Eltel Way. Den bygger på våra gemensamma erfarenheter och beprövade metoder i alla länder där Eltel bedriver verksamhet. Detta säkerställer att vi kan lära oss snabbare än våra konkurrenter och att våra kunder alltid kan gynnas av den senaste tekniken och processförbättringar.

Om ett träd hamnar på en kraftledning skickar Eltel ut ett antal tekniker omedelbart efter kundens anrop. Eltel registrerar också alla arbetsloggar direkt i kundens databas via e-gränssnitt och har ett team som kan vara på plats med kort varsel vid omfattande krissituationer. Vid behov kan Eltel också tillhandahålla jourteam över gränserna.