Ledande inom eldistribution

Med Eltel som partner kan prestationen och effektiviteten i kraftdistributionsnätet förbättras.

Eltel är en projektleverantör av kraftdistributionstjänster. Våra kunskaper täcker allt från standardprodukter till skräddarsydda lösningar. Vår erfarenhet innefattar alla möjliga slags tekniker för elföretag, stadsförvaltningar och kommuner, industrikunder samt myndigheter.

Elföretag i Nordeuropa outsourcar i dag i allt högre grad underhåll och reparation. Utan fast anställda servicetekniker måste dessa företag förlita sig på elnätsspecialister som Eltel för att uppfylla sina slutkunders förväntningar.