Ett brett utbud av tjänster inom det fasta telenätet

Eltel har ett omfattande erbjudande med högkvalitativa Infranettjänster. De täcker alla typer av fasta tele- och datanät. Våra kunskaper täcker allt från planering och uppbyggnad av nya nät till att erbjuda anslutningstjänster och dygnet runt-support för befintliga nät.

Konstruktionen av nya nät genomförs vanligen som i projektform. Eltel har utvecklat metoder för att hantera både lokala allmänna uppdrag och nationella lanseringsprojekt. Våra skickliga tekniker kan både den gamla, traditionella tekniken och den nya, innovativa tekniken. Typiska områden är fiber, DWDM, transmission, IP och DSL. Våra installationer innefattar vanligen maskinvara, programvarukonfiguration och dokumentation av anläggningen.

Vi ökar transparensen
Vi använder effektiva, automatiserade processer och toppmodern teknik för att hantera och styra stora orderflöden, logistik och resurser på fältet. På så sätt uppnår vi kortast möjliga avbrottstid, förenklad hantering, minskad administration, förbättrad rapportering och ökad transparens.

Vårt arbetssätt bygger alltid på beprövade metoder. När helst det är möjligt integrerar vi våra processer med kundens processer. Genom att koppla ihop våra respektive supportsystem får vi en enda kontaktpunkt. Information från kunden når automatiskt våra tekniker på fältet vilket förbättrar deras effektivitet och precision. Åtgärder som våra tekniker har vidtagit införs direkt i kundens system – vilket i sin tur gynnar deras kunder.