Från planering till tillgänglighet dygnet runt

Eltel har ett omfattande erbjudande med högkvalitativa Infranettjänster, som täcker alla typer av mobil telekom och datanätverk. Våra kunskaper täcker allt från planering och uppbyggnad av nya nät till anslutningstjänster och dygnet runt-hantering av befintliga nät.

Konstruktionen av nya nät genomförs vanligen som projekt. Eltel har utvecklat metoder för att hantera både lokala allmänna uppdrag och nationella lanseringsprojekt. Våra skickliga tekniker kan både traditionella och nya innovativa tekniker. Typiska områden är GSM-/UMTS-/LTE-nät, Tetra-nät och FWA-nät. Våra installationer innefattar vanligen maskinvara, programvarukonfiguration och dokumentation av anläggningen.

Vi ökar transparensen
Vi använder automatiserade processer och toppmodern teknik för att hantera stora orderflöden, logistik och resurser på fältet. Det innebär kortast möjliga avbrottstid, förenklad hantering, minskad administration, förbättrad rapportering och ökad transparens.

Vårt arbetssätt bygger alltid på beprövade metoder. När helst det är möjligt integrerar vi våra processer med våra kunders processer. Genom att koppla ihop två supportsystem får vi en enda kontaktpunkt. Information från kunden når automatiskt våra tekniker på fältet vilket förbättrar deras effektivitet och precision. Och åtgärder som våra tekniker har vidtagit införs direkt i kundernas system – vilket i sin tur gynnar deras kunder.