Kunder som ligger i framkant

Eltel har en imponerande kundbas bland stora operatörer. Eftersom mobil telekom i grunden är en lokal och nationell verksamhet är vår ansats inom det här området att bygga upp ett landsomfattande nät med fälttekniker i de länder där vi bedriver verksamhet.

Våra stora kunder innefattar:

TeliaSonera i Danmark
Eltel har installerat och underhåller nu större delen av TeliaSoneras landsomfattande mobila nät i Danmark. Nätet består av ett stort antal produkter, t.ex. GSM/UMTS, fiber och radiolänkar. Våra tjänster innefattar både stamnät och produkter för kundåtkomst samt både förebyggande och akut underhåll. Det handlar om alla delar av traditionell telekommunikation, t.ex. kablar, överföring och växlar samt även andra tekniker, t.ex. rostskydd, tryckluftstekniker och strömförsörjning.

TeliaSonera i Finland och Sverige
Eltel har oöverträffad erfarenhet av att underhålla mobilnätsanläggningar. I Finland underhåller vi 6 000 anläggningar om året. I Sverige gör vi 7 500 anläggningsbesök per år. Våra koncept och processer är i toppklass och täcker alla behov på anläggningen, - allt från allvarliga fel i mobilnätet till att ta bort snö och miljöaspekter, t.ex. luftfilter och ackumulatorer. Dessa stöds av förbättrade IT-system för att följa underhållsåtgärder under planering, leverans, mobilisering och rapportfaser. Vi strävar ständigt efter hållbar utveckling. Fördelarna för kunden av att samarbeta med Eltel är bättre nättillgänglighet, förutsägbarhet i prognos över felsituationer [*6] och underhåll samt slutligen en nedåtgående TCO-kurva [*7].